Lakseoppdrett på land løner seg, ifølgje ny rapport

Nyheter
2391

– Landbaserte anlegg kan heilt klart bli ein trussel mot tradisjonell norsk oppdrett i opne merder i sjø, slår professor Trond Bjørndal ved NTNU Ålesund og Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH fast ovanfor Dagens Næringsliv.

Saman med forskningsassistent Amalie Tusvik har han forfatta ein fersk rapport som konkluderer med at landbasert oppdrett kan bli meir lukrativt enn tradisjonell lakseoppdrett, dersom fisken skal transporterast med fly til USA eller Kina.

Ifølgje avisa anslår forskarane at kostnaden per kilo laks i sjøen ligg på 28,50 kroner – før kostnadar til fraktebåt, slakt, pakking og transport. Til samanlikning vil det kosta om lag 39 kroner per kilo i eit landbasert anlegg.

Dersom laksen skal transporterast til USA eller Kina, om lag 14 kroner per kilo, vert det meir lønsamt å etablera anlegg på land i desse marknadane, ifølgje rapporten.

– Utfordringa er at det førebels ikkje finst nokre landbaserte anlegg for atlantisk laks som produserer 5000-10.000 tonn i året. Det er framleis nokre utfordringar som må løysast før teknologien fungerer perfekt. Men det vil skje før eller seinare, og då vil utviklinga skyte fart, meiner Bjørndal.

Det er Møre & Romsdal fylkeskommune som har finansiert rapporten «Land based farming of salmon: Economic analysis».