Prisbyks stoppet England-eksport

Nyheter
1030

Og norsk eksportør sitter på gjerdet før ettermiddagens brexitavstemming. 

Ferske eksporttall fra uke 12 viser at eksporten av fersk laks til Storbritannia har falt med 36 prosent i mars sammenliknet med samme tidspunkt i måneden i 2018. Totalt har eksporten de tre første ukene i måneden gått fra 4.905 tonn i 2018, til 3.162 tonn i år. 

Ser vi på totalen for 2019 kontra 2018 er nedgangen  i eksporten til Storbritannia omtrent 15 prosent, hovedsakelig grunnet en svak mars måned.

Trolig henger fallet i eksporten sammen med prisbykset vi så i spotprisen i starten av måneden. Da steg spotprisen med 18 kroner per kilo på to uker.

Eksportør frykter brexit
Til Firdaposten sier Ingrid Kassen, sjef for Norwell i Florø, at de ikke vil ta sjansen på å sende laks til Storbritannia dersom de står uten en avtale med EU.

– Vi kan ikke ta sjansen på å sende laks med trailere som kan bli stående på grensen i ubestemt tid. Så vi sitter å venter og ser hva som skjer, sier hun til avisen.

– Blir det en utsetting kjører vi på som før, legger hun til.

I dag skal det britiske Parlamentet stemme over brexitavtalen for tredje gang. Dersom avtalen godkjennes, flyttes datoen for britenes utgang fra EU til 22. mai

Hans Frode Kielland Asmyhr. Foto: Norges Sjømatråd

– Burde økt om det var frykt for brexit
Hans Frode Kielland Asmyhr, fiskeriutsending i Storbritannia, tror ikke fallet i eksporten i mars kan forklares av en mulig brexit, og usikkerhetene rundt det.

– Vi tror ikke dette har noe med brexit å gjøre. Da burde heller eksporten ha økt på grunn av usikkerhet og tidligere produksjon av en del produkter, sier han.

– Det er mulig at valuta har noe innvirkning da den har vært noe volatil i den senere tiden, legger han til.

Per fredag formiddag er et britisk pund verdt 11,38 norske kroner.

Avventende før påske
Fiskeriutsendingen tror derimot at påsken kan ha noe å si.

– Vi vet at britene konsumerer mer laks rundt påsketider og det kan derfor hende at konsumet er noe mindre i denne tiden nå før påske, sier Asmyhr.

Første påskedag 2018 var 1. april. Første påskedag kommer 20 dager senere i år.