«PocLoc» skal måle forstadier til sykdom

Nyheter
1991

Teknologien som er utviklet av ORP, vil automatisk kunne måle om et sykdomsfremkallende patogen er og til stede, og hvilken aktivitet den har. Dette lenge før det finnes en synlig biologisk konsekvens på fisken.

I forbindelse med CtrlAQUA sin årsrapport, som publiseres i dag, har Nofima intervjuet flere av de ulike aktørene som er med i prosjektet. Dette gir en fin oppsummering av hvilke erfaringer de ulike leddene i prosjektet sitter med.

I et kontorlokale i Horten sitter Bård Haug i utviklingsselskapet ORP – Oslofjord Ressurspark. I hylla har han to patenter og i hodet har han ambisjoner, skriver Reidun Lilleholt Kraugerud ved Nofima i årsrapporten.

Behov for sykdomskontroll
Patentene var det hans tidligere kollega Frank Karlsen ved Høgskolen i Sørøst-Norge som sto bak, og de handler om genetiske analyser og partikkelseparasjon. Patentene gir ifølge Haug muligheter innenfor medisin og varsling av kreftsykdom. Men hva har dette med lukkede oppdrettsanlegg å gjøre? For ORP handler det om markedsstrategi.

‒ Instrumentet vi utvikler kan brukes til å måle en hvilken som helst biologisk aktivitet. Men vi er et lite oppstartsselskap og måtte bestemme oss for hvilken næring vi skulle rette oss mot, sier Haug.

Han forteller at de så at CtrlAQUA hadde en ressurssterk gruppe som var nasjonal, og i en næring med behov for bedre sykdomskontroll. Haug er marinbiolog med en historie fra fiskeoppdrett, så det var derfor et kjent landskap. Han har også ønske om å bidra til god forvaltning og produksjon av fisk i Norge.

‒ Middelet vårt er nano- og mikroteknologi, sier Haug.

Skal avsløre patogener på et tidlig stadium
I tillegg til patent og ambisjoner, har ORP elektronikkbedriften Mectro i nabolokalet. De skal sette teknologien i produksjon. Og de er på god vei med en prototyp som skal være klar i løpet av våren 2017.

ORPs hovedbidrag til utvikling av lukkede anlegg, er analyseinstrumentet «PocLoc» som skal måle forstadier til sykdom. Med teknologien de sitter på om genetiske analyser, vil de automatisk kunne måle om et sykdomsfremkallende patogen er tilstede i et kar med fisk, og hvilken aktivitet den har, lenge før det finnes en synlig biologisk konsekvens på fisken. For å samle nok data til prøvetaking, brukes kunnskapen om partikkelseparasjon. Det handler om at de kan hente ut ørsmå spor i en konsentrert prøve fra en kubikkmeter med vann. Denne teknologien jobber postdoktor Nhut Tran med, i et separat prosjekt i samarbeid med Nofima.

Lukkede anlegg er det beste laboratoriet Haug kunne hatt. Der er det full kontroll på vannparametere.  For Haug er det også viktig å jobbe i klynge med folk med samme forståelsen som dem. I CtrlAQUA handler denne felles forståelsen om at kontroll er viktig.

‒ Klynger er en samarbeidsform som er vesentlig for at vi skal lykkes. Vi er avhengig av klyngen i Horten og klyngen til CtrlAQUA, mener Haug.

Kan bli hyllevare fra 2018
Han illustrere hvor viktig CtrlAQUA er for en liten grunderbedrift som han har.

– Det er bare å se på omsetningen. Cirka 12 prosent av omsetningen vår går til medlemskontigent for å være med i senteret. Men vi tror at vi har hyllevare allerede i 2018 eller 2019. Da blir det lettere økonomisk, forklarer Haug.

I samtale med partnere i senteret, har Haug fått gode ideer om hvor veien bør gå videre for det lille selskapet fra Horten. For eksempel lakselus, giftalger og mattrygghetskontroll på slaktelinja.

‒ Vi vil fortsette innenfor fiskeoppdrett og utvikle oss i denne sektoren, sier Haug.

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.