Planlegger tre landbaserte oppdrettsanlegg med total årlig kapasitet på langt over 100.000 tonn

Nyheter
1669

Seriegründer Geir Nordahl-Pedersen har søkt om ett, og planlegger to oppdrettsanlegg til. Nå letter han på sløret og forteller om planene for det som kan bli Norges tre desidert største landbaserte oppdrettanslegg.

Og den første søknaden er allerede sendt inn til Solund kommune. Losna Seafood skriver i søknaden at de ønsker tillatelse til å starte et landbasert oppdrettsanlegg på Losna med en årlig kapasitet på 50.000 tonn laks. Dette skal foregå i 30 lukkede oppdrettsmerder plassert i et basseng sprengt ut i fjellet ved Djupvika på Losna.

Tidligere har det vært snakk om to anlegg fra Nordahl-Pedersen. I tillegg til det omsøkte anlegget har Nordahl-Pedersen fortalt at de planlegger ett anlegg på Averøy. Overfor iLaks kan Nordahl-Pedersen fortelle at det er snakk om enda et anlegg.

– Vi planlegger også et tredje anlegg på Øygarden, sier han.

To store og et mindre
Nordahl-Pedersen forteller at anlegget på Averøy skal ha samme kapasitet som det på Losna. Mens anlegget på Øygarden kommer til å bli noe mindre. Dersom alt går etter planen vil hans anlegg dermed ha en kapasitet på landbasert laks på langt over 100.000 tonn i året.

– Søknadene på de to neste anleggene vil komme ganske snart. Den på Øygarden vil nok bli levert inn om ikke lenge, sier han.

Og han er trygg på at planen og anleggene kommer til å fungere.

– Konseptet og anlegget vi har designet vil produsere laks vesentlig billigere enn alle andre anlegg i dag. Ved å komme oss inn i fjellet i lukkede merder unngår vi alt av problemer de har i sjøen. Det blir heller ingen smitte mellom merdene, samt at vi kun bruker vannet kun en gang ved hjelp av gjennomstrømning, sier Nordahl-Pedersen.

Finansiering
Hvordan han skal finansiere anleggene ønsker Nordahl-Pedersen foreløpig ikke å si noe om.

– Men jeg kan si så mye som at det er betydelig billigere å lage et slik anlegg som vi har prøvd å patentere enn andre landbaserte anlegg, sier han.

Nordahl-Pedersen har tjent sine millioner i oljeteknologiselskapet AGR. Han har tidligere uttalt at han synes det er interessant å jobbe med oppdrett.

– Jeg syns oppdrett er veldig spennende. Det er en bransje med muligheter. Både når det gjelder teknologi og andre ting. Det er mye teknologi som kommer inn, forteller han og viser blant annet til utfordringene rundt teknologien på anleggene han planlegger.