– Pengene bør reinvesteres i havbruksnæringen

Nyheter
1156

Mange kommuner er fortsatt i lykkerus etter at utbetalingene fra Havbruksfondet ble offentliggjort. Nå er det flere som advarer kommunene mot uvettig pengebruk.

– Dette er frie midler kommunene kan bruke til hva de vil, med politikerne må sørge for at millionene plasseres til ettervekst. Dette er mye penger som vil komme til nytte når slunkne kommunekasser skal fetes opp og bidra til at innbyggerne får sine lovpålagte tilbud, sier stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) i en pressemelding.

Tidenes gavepakke
Seniorrådgiver Elnar Remi Holmen i NHO Nordland karakteriserer pengedrysset på 2,7 mrd. over kystkommunene som tidenes gavepakke.

-Nå må kommunene som får av disse pengene fortsette å tilrettelegge for vekst i havbruksnæringen. Det vil gi enda større inntekter til kommunene i fortsettelsen, og vi må unngå innføring av grunnrenteskatt i næringen, for det vil kunne gå på bekostning av Havbruksfondet, sier Holmen.

Flere av kommunene har allerede startet planleggingen av pengebruken. Og har allerede lansert ønsket om å komme seg ut av Robæk-lista.

Ikke til drift
Gruppeleder Kai Henriksen (H) i Nordland er klar i sine råd til kommunene.

– Nå kan både kommuner og fylkeskommunene foreta investeringer. Mange har et stort etterslep. Nå kan kanskje noen sette i gang bygging av kulturhus, skytebane eller andre fornuftige tiltak. Pengene må iallfall ikke settes inn i driften av kommunen, sier han. Lokalt er det stor glede over at det nasjonale fondet gir brorparten av pengene direkte til kommunene og ikke til fordeling gjennom Staten.

Positiv oppdretter
Roger Øksheim i Edelfarm er positiv til den ekstra skattleggingen. Hans bedrift har alene bidratt med 4,5 millioner til Saltdal. Øksheim har flere ganger investert i lokalsamfunnet i Saltdal med blant annet hotell, bank og forretningsbygg.

– Så lenge pengene tilbakeføres lokalt og kan brukes for å styrke kommuneøkonomien er dette bare positivt.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016  av den sittende regjeringen. Ordningen administreres av Fiskeridepartementet.