Antall PD-vaksinert fisk stiger

886

Fra og med september er det kjøpt 146,5 millioner vaksinedoser til ettåringen 2016 sammenlignet med 152 millioner vaksinedoser til ettåringen 2015 i samme periode. Utsettet av ettåring i 2015 endte på 158 millioner smolt (kilde: Kontali analyse), og har ligget på dette nivået siden 2013. Vi må følge vaksineutviklingen frem til og med mai før det kan konkluderes på årets utsett.

Det ble solgt 1,2 millioner doser med PD-vaksine i januar, som 7-komponent vaksine, sammenlignet med 0,2 millioner doser av 1-komponent PD-vaksine i februar 2015.

Det er totalt omsatt 1,1 millioner vaksinedoser av 7- komponent ILA-vaksine i februar måned.

Det ble solgt 90 000 vaksinedoser til ørret i februar sammenlignet med 1 255 000 doser i februar 2015.