Paneldebatt konkluderte: Norge er best i verden innen havforvaltning – men er det godt nok?

Nyheter
753

En analogi i åpningsinnlegget til Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF, satte standarden i debatten: – Havforvaltning er litt som ski-vm, det er ikke så veldig mange som prøver å vinne.

Rundt 100 personer var torsdag til stede på Litteraturhuset i Oslo for å overvære debatten: «Er Norge virkelig en verdensmester i havforvaltning?» – en debatt om blant annet akvakultur, olje og havvind.

Panelet bestod av blant andre statssekretær for næringsministeren, Daniel Bjarmann-Simonsen (H), Renate Larsen fra Norges sjømatråd, generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell og Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge.

– I dag jobber over 200.000 nordmenn innen næringer i havet, og de skaper verdier for over 500 milliarder kroner i året, sa Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo da han åpnet debatten.

– Ute i verden blir vi sett på som verdensmestere innen sjømat
I invitasjonen til debatten het det:

«Norge er 80 prosent hav og havet er nøkkelen til både verdiskapning og vår velferd. Men et stadig mer polarisert ordskifte rundt havnæringene er i ferd med å slå en kile inn i den norske vekst-vern-linjen. Samtidig setter Norge hav på den globale agendaen og vi ønsker å ta en lederrolle i det internasjonale arbeidet for å sikre rene, sunne og produktive hav. Kan den norske modellen eksporteres? Og hvorfor er modellen vår den beste?»

– Ute i verden blir vi sett på som verdensmestere innen sjømat. Pizzaen kommer fra Italia, hamburgeren fra USA, og hele 40 prosent svarer uoppfordret på undersøkelser vi har gjort at sjømat kommer fra Norge, sa Renate Larsen.

Renate Larsen fra sitt åpningsinnlegg. FOTO: Andreas Witzøe

Må akseptere kritikk
– Jeg tror det er viktig å se litt utenfra når vi vurdere oss selv. Norge blir sett på som et foregangsland innen havbruk og akvakultur i utlandet. I Norge får akvakultur mer og mer kritikk, men sånn er det med alle næringer som vokser seg stor, det vil komme kritikk, det må vi bare ta innover oss, sa Larsen.

Hun tror den bærekraftige leverandøren kan få et fortrinn, og de som ser at det kan være en foretningsmulighet innen bærekraft og miljø bør utnytte den.

– Jo mer kunnskap folk har, jo mer positive er de til sjømatnæringa. Og jo mer positive de er, jo mer spiser de viser undersøkelser vi har gjort, sa Larsen.

Polere diamanten
Geir Ove Ystmark sa i sitt innlegg at man ikke bare må ha fokus på å erstatte det eksisterende, men også forbedre det vi allerede har.

– Hvorfor er det sånn at lukkede anlegg og landbasert blir sett på som bedre enn oppdrett i åpne merder? Jo, det er fordi vi enda ikke har erfaringer fra de, sa han.

– Hver gang en næring blir skalert så blir det utfordring med bærekraft. Det vi opplever er at næringslivet i dag har enormt fokus på bærekraft, det har skjedd en enorm forandring bare de siste 2-3 årene, det er en helt annen mentalitet i styrerommene.

Men potensialet er enda stort.

– Skal vi som næring polere og la den skinne som den diamanten den er må vi også ta innover oss de utfordringene vi har, sa Ystmark.

Som ski-vm
Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF, mener Norge ikke kan være fornøyd med å være verdensmester.

– Havforvaltning er litt som ski-vm, det er ikke så veldig mange som prøver å vinne. Ergo er det er ikke så imponerende å være best i verden heller, sa han.

Solhjell mener alle må bli bedre, også norske bedrifter.

– Fra i dag og alle dager fremover burde økologien være like viktig som økonomien. Er du en del av problemet, er du også en del av løsningen. Tenker vi slik kan vi bli enda bedre. Verdensmester er ikke noe du er, det er noe du kan bli, sa han.

Hele panelet under debatten. FOTO: Andreas Witzøe