Økning i driftsresultatet på 56,6 prosent for Sekkingstad

Nyheter
0

Fiskeeksportøren fra Sotra utenfor Bergen økte omsetningen, men driftsmarginen er fortsatt minimal.

Den totale omsetningen økte ørlite fra 2.719 millioner kroner i 2020, til 2.772 millioner i 2021. Det førte til en driftsmargin på 0,7 prosent.

Driftsresultatet fikk et byks på 56,6 prosent, fra 12,2 millioner i 2020, til 19,1 millioner kroner i 2021.

I årsberetningen fremgår det at de er positive til utviklingen for selskapet.

«Styret finner resultatet tilfredsstillende sett i lys av de utfordringer og ekstra kostander som Covid-19 har gitt gjennom året», heter det.

Les også: Sekkingstad ble samme med Korshavn Havbruk tildelt visningskonsesjon.

Resultatet etter skatt endte på 10,6 millioner kroner, hvor ti millioner kroner ble tatt ut som  tilleggsutbytte, mens resterende ble overført til egenkapital.

Den totale egenkapitalen for selskapet var utgangen av 2021 på 117,2 millioner kroner, opp fra 116,5 millioner kroner året før.

Gjelden for selskapet beløp seg til 386,6 millioner kroner, hvor 374,5 millioner kroner var betegnet som kortsiktig gjeld.

Selskapet er heleid av Bård Sekkingstad gjennom selskapene Trient og Magel.

Bård Sekkingstad forteller til iLaks at han er på ferie og ønsker ikke å uttale seg i saken.

Sekkingstad 2021 2020 Endring
Omsetning 2772,9 2719,2 2,0 %
EBIT 19,1 12,2 56,6 %
Resultat før skatt 13,4 11,5 16,5 %
Driftsmargin 0,7 % 0,4 %
Alle tall i millioner kroner