Øylaks leverer solide tall

Nyheter
0

Etter å ha levert et resultat dårligere enn normalt i 2020, hoppet omsetningen for oppdretteren fra Midsund i Molde kommune, fra 43,7 millioner kroner til 74,1 millioner kroner i 2021.

Selskapet som driver én laksekonsesjon, har i flere år vært en av de mest lønnsomme oppdretterne i landet. 

For 2020 beskrev selskapet at det var nedstengning i Europa som gjorde at omsetningen falt, samt høye fôrpriser og lave laksepriser. Alt tyder på at det er endringene i markedet som har ført til et resultat tilbake til normalen.

Et resultat før skatt på 59,1 millioner kroner ga en driftsmargin på 41,4 prosent.

Styret har i årsberetningen unnlatt å kommentere tallene og driften i selskapet.

Selskapet eies og driftes av brødrene Ingmar og Runar Misund.

Resultatet etter skatt ble 52,4 millioner, hvor eierne tok et utbytte på 20 millioner kroner i 2021. De resterende 32,4 millionene ble avsatt til egenkapital.

Ved utgangen av året hadde selskapet en opptjent egenkapital på 239,9 millioner kroner og en langsiktig gjeld på 2,8 millioner kroner.

iLaks har ikke kommet i kontakt med selskapet for en kommentar.

Øylaks 2021 2020 Endring
Omsetning 74,1 43,7 69,6 %
EBIT 30,7 4,6 567,4 %
Resultat før skatt 59,1 10,2 479,4 %
Driftsmargin 41,4 % 10,5 %
Alle tall i millioner kroner