Overskuddet forsvant etter sykdom hos Austevoll Melaks

Nyheter
742

2018 ble et år preget av biologiske utfordringer i produksjonen knyttet til PD og ILA for Austevoll-oppdretteren.

Salgsinntektene for Austevoll Melaks falt i fjor med 21 prosent, noe som merkes godt på bunnlinjen. Nesten hele driftsresultatet ble barbert bort, og selskapet satt igjen med under en million kroner i resultat før skatt. En nedgang på 98,3 prosent fra året før.

Selskapet skriver i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, at resultatnedgangen skyldes redusert produksjon som følge av sykdom.

«2018 var et år preget av et sterkt marked og høye laksepriser, samt biologiske utfordringer i produksjonen knyttet til PD og ILA», skriver styret.

Etablert samarbeid
Austevoll Melaks har inngått samarbeid med Troland Fiskeoppdrett og Langøy Laks med etablering på lokaliteten Husevågøy i Sogn. I tillegg er det søkt på lokalitet Skipperdalsneset. Dette i et forsøk på å redusere risiko for plutselig stopp i produksjon ved tiltak mot sykdom.

Styret skriver i årsberetningen at selskapet investerer mye i ikke medikamentelle tiltak mot lakselus.

«Selskapet har fått krav om utslakting av 2018 generasjonen i Austevoll, og dette vil medføre lavere produksjon og slaktevolum for 2019 og 2020», beretter styret.

Fremtidsutsikter
Styret skriver videre at konsernet har, ved regnskapets avslutning, solgt mesteparten av slaktevolumet for 2019 til gode markedspriser.

«Det er iverksatt tiltak som vil bringe produksjonen til normalt nivå i løpet av 2021.

Austevoll Melaks er en familiebedrift som driver med matfiskproduksjon av atlantisk laks i Austevoll kommune i Hordaland. Selskapet har tre konsesjoner for produksjon av laks og ørret.

iLaks har ikke lyktes å komme i kontakt med daglig leder Edvard Melingen.