– Over halvparten av den rømte laksen er gjenfanget

Nyheter
148

Fiskeridirektoratet melder om at det er høy gjenfangst etter rømming ved Varaldsøy i Kvinnherad.

1800 fisk er fanget
Marine Harvest foretok før helgen opptelling etter rømmingen ved deres lokaliteten Åkre i Kvinnherad i desember. Foreløpig telling viser at om lag 3500 oppdrettslaks har rømt – og så langt er 1800 gjenfanget.

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet pålegg om å drive gjenfangst i et utvidet område fram til og med fredag. Området for gjenfangst ble før jul utvidet ved Varaldsøy og ned til Rosendal. På bakgrunn av tips om fangster av rømt oppdrettslaks er området nå også utvidet til sjøområdene i Jondal og Kvam kommuner.

500 kroner fisken
Marine Harvest har fisket med en betydelig mengde garn i området. Av de 1800 individene har selskapet selv fisket 600 og tatt imot 1200 på mottaksstasjonene på Nernes og Ænes.

Marine Harvest betaler fiskere 500 kroner for hver fanget fisk som stammer fra lokaliteten.

Det er tillatt å fiske etter rømt fisk i Hardanger, men dette må gjøres etter gjeldende regelverk og fiskere må registrere seg hos Fylkesmannen i Hordaland.