Slik hjelper oppdrettspenger kommunen

1351

Frøya var en av de kommunene i landet som fikk størst del av vertskommunetilskuddet da staten delte ut grønne oppdrettskonsesjoner. Hele 1,2 millioner ble brukt til prosjektering av helhetlig idrettspark, men kommunen har fortsatt 20,2 millioner stående på konto, skriver Hitra-Frøya.

Nå legger rådmannen fram sitt forslag til hvordan pengene skal brukes. Hun foreslår at stordelen av pengene bruker til å redusere låneopptak til investeringene som skal gjøres inne «Morgendagens omsorg».

Forslaget går på at 18.046.000 kroner avsettes til disse investeringene. De resterende 2,1 millionene foreslås avsatt til framtidige investeringsprosjekter i øyrekka, skriver Hitra-Frøya.

Formannskapet skal behandle saken kommende uke.