Oppdretter satte omsetnings- og resultatrekord etter å ha endret tidspunkt for slakting og salg

Nyheter
652

2018 ble nok et knallår for Telavåg Fiskeoppdrett.

Historisk milepæl. Kalasresultat. Slik ble 2015 og 2016 karakterisert for oppdretteren som driver oppdrett på to matfiskkonsesjoner i Sund kommune på Sotra. Mens 2017 ble et år med noe tilbakegang, kan oppdretteren se tilbake på 2018 som nok et rekordår.

Med 50,3 millioner kroner i resultat før skatt, har oppretteren en økning på 164,7 prosent sammenliknet med året før. Den gamle resultatrekorden på 47 millioner kroner er også slått.

I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver styret at det har vært god aktivitet og gode priser på selskapets produkter i 2018.

«Selskapet har i 2018 hatt en god aktivitet. Det har vært noe høyere omsetning som skyldes tidspunkt for slakting og salg», skriver styret i sin årsberetning.

Overskuddet for 2018 går til konsernbidrag og egenkapital. Bokført egenkapital var ved årsskiftet 77,8 millioner kroner, av en totalkapital på 155 millioner kroner. Styret skriver at de anser selskapet for å ha god likviditet for å dekke driften i kommende periode.

Telavåg Fiskeoppdrett er eid og drevet av Knut Asbjørn Forland og hans familie. iLaks har forsøkt å nå daglig leder og styreleder Knut Asbjørn Forland for en kommentar til saken, men har ikke lyktes med det.