Oppdaget nytt virus: – Det er nok mange fisk som har dødd av dette

Nyheter
548

LFV-Viruset ble påvist i rognkjeks for første gang i fjor. Etter at samme virus slo ut store deler av produksjonen til Nordland Rensefisk i andre halvdel av 2016, er næringa bekymret.

– Vi vet ikke hvor det kommer fra. Teorien er at dette er noe som kommer med stamfisken. Over 90 % av stamfisken vår er jo villfisk, og det er derfra vi tror viruset kommer, sier daglig leder i Nordland Rensefisk, Lars Jørgen Ulvan.

Deres forholdsvis store problemer med LFV må altså ses i sammenheng med eksplosjonen som rammet nabobedriften Aquarius i fjor.

Ny screening
Flere av selskapene iLaks har kontaktet har innført nye screening-metoder av stamfisk og rognproduksjon for å motvirke spredning av LFV- men samtidig vet man altså ikke 100 prosent sikkert at det er stamfisken som er smittebærer.

– Det å senke tettheten på fisken kan jo også være et virkemiddel. Da kan man kanskje forhindre at man provoserer et utbrudd om det først er slik at det er noe som ligger der, sier Ulvan.

Måtte destruere
Også Ryfylke Rensefisk har fått påvist LFV.

– Vi fikk viruset påvist i et lite parti i fjor høst, men vi har ikke sett noe til det siden. Men også vi bruker de nye screening-metodene for å forebygge mot viruset, sier daglig leder i Ryfylke Rensefisk, Petter Aanonsen.

Ifølge Aanonsen var det snakk om et lite parti, og som da raskt ble destruert.

– Jeg kan ikke si på stående fot hvor mange fisk det var snakk om, men det utgjorde ikke noen stor økonomisk betydning.

Siden den gang har de altså ikke hatt noen problemer.

Mister appetitten
Daglig leder i Arctic Cleanerfish, Dag Ernst Hansen, bekrefter at LFV-virus er en aktuell problemstilling også for Stamsund-selskapet.

Ifølge rognkjeksnestor Erlend Wåtevik i Ewa Consulting, og som tidligere hadde ansvar for rensefisk hos Skretting, gjør LFV først og fremst at fisken mister appetitt og blir slapp. Og så øker dødeligheten dramatisk.

Likevel mener han dette er noe som de er i ferd med å få kontroll på.

– Jeg vil ikke si at det har kommet helt under kontroll, men men det blir stadig mye bedre. Etter hvert som vi har fått screeningmetodene på plass, har det blitt veldig mye bedre.

– Men det er nok mange fisk som har dødd av viruset før det endelig ble påvist i fjor. Rognkjeksen vil bli veldig viktig for næringa fremover, så da er kunnskap viktig. Derfor er det veldig bra at vi nå vet om viruset og kan bekjempe det effektivt, legger Wåtevik til.

Snakkes om
Og LFV er virkelig noe som har kommet på dagsorden hos flere produsenter.

– Jeg vet at det har vært snakk om det, og at det er mange som har vært bekymret, sier Aanonsen.

Også Ulvan bekrefter at det snakkes om viruset.

– Vi snakker jo med våre kolleger om dette. Vi vet for lite om smitteårsakene, og da er jo også dialog mellom produsentene viktig, sier Ulvan.

Men selv om det har innebært store økonomiske tap så langt, er også Ulvan optimistisk med tanke på framtiden.

– Det ser veldig lovende ut med tanke på nåværende produksjon.