Omsetningsrekord for Erviks Laks og Ørret

Nyheter
1087

«Selskapets gode resultat skyldes i hovedsak bra produksjon og biologisk kontroll, samt gode priser på laks», skriver styret i årsresultatet.

Med en omsetning på tett opp mot 200 millioner kroner kan Frøya-oppdretteren notere seg for omsetningsrekord i 2018. Resultat før skatt er likevel ned 7,9 prosent grunnet høyere lønns-, vare- og driftskostnader.

Ved utgangen av året bokførte Erviks Laks og Ørret 227 millioner kroner i egenkapital.

«Selskapets utvikling følger de langsiktige planer. Selskapet påvirkes av de generelle markedsmessige og strukturmessige endringer som gjør seg gjeldende for bransjen. Offentlige rammebetingelser i forhold til konsesjonsvilkår er med på å prege selskapets utvikling», skriver styret i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn.

Oppdretteren skriver videre i årsregnskapet at de er tilbake i normal produksjon etter sykdom og destruksjon av 2016-generasjonen. Selskapet hadde i 2016 problemer med ILA.

Erviks Laks og Ørret, som er lokalisert på Dyrvik i Frøya kommune, driver oppdrett på tre konsesjoner. For regnskapsåret 2018 betales det ut 22 millioner kroner i utbytte.

Det har ikke lyktes iLaks å komme i kontakt med daglig leder Synnøve Grinnen Ervik for en kommentar.