Omsetningsfall for Seaborn: Lavere laksepriser stoppet salgsvekst for første gang på sju år

Nyheter
604

Etter sju år med omsetningsvekst, måtte bergenseksportøren Seaborn i 2018 notere seg for en marginal nedgang i omsetningen.

Etter at Seaborn i 2017 fortsatte fremgangen og bikket fire milliarder kroner, sa det i 2018 stopp for videre vekst for eksportøren. Året endte med en marginal nedgang i omsetning på 0,6 prosent.

Seaborn skriver i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, at omsetningen er redusert som følge av noe lavere salgspriser i 2018.

På den positive siden for selskapet ble det i 2018 fortsatt en økning i både driftsresultat på 42,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 37 millioner kroner, mot henholdsvis 41,1 millioner kroner og 36 millioner kroner i 2017.

«Prognosene for selskapets resultat for første kvartal 2019 viser et overskudd. Det er styrets vurdering at virksomheten vil drive med overskudd i 2019», heter det i årsregnskapet.

For regnskapsåret 2018 har styret vedtatt å betale ut et utbytte på 16,2 millioner kroner.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar til saken fra Seaborn.