Omsetningsbyks for Kobbervåglaks

Nyheter
638

Mens driftsresultatet tynges av høye varekostnader.

2018 ble nok et innbringende år for den lille oppdretteren på Herøy langs Helgelandskysten. I 2018 bikket selskapet 200 millioner kroner i omsetning, og havnet på 212,1 millioner kroner. Betydelig høyere enn året før, også høyere enn rekordåret 2016 hvor omsetningen havnet på 180,8 millioner kroner.

Driftsresultatet på 67,6 millioner kroner er fire prosent lavere enn for 2017.

Selskapet skriver i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, at fremtidsutsiktene er gode på bakgrunn av de priser som er på selskapets produkter.

Selskapets egenkapital fortsetter å vokse. Totalbalansen i selskapet ved utgangen av 2018 var på 289,8 millioner kroner. Av dette var 195,9 millioner kroner bokført egenkapital. Styret i selskapet har bevilget et utbytte på 24 millioner kroner til aksjonærene for året.

Kobbervåglaks skriver videre at nødvendig finansiering er på plass, men at de stadig jobber mot finansinstitusjoner for å bedre betingelsene for innskudd og lån.

iLaks har prøvd, uten å lykkes, å få en kommentar fra daglig leder i Kobbvåglaks, Gunnar Mikalsen, til denne saken.