– Om seks måneder er 20 prosent av vår tonnasje hybrid

Nyheter
1477

Rostein forventer å få tatt i bruk «Ro Vision» i mars. 

Brønnbåtrederiet har brukt mange år på å se etter løsninger som reduserer forbruket av fossilt drivstoff.

– Vi vil bidra til at laksenæringen skal forsterke sin posisjon som ledende, bærekraftig matprodusent. Rostein har som mål å være det mest bærekraftige brønnbåtrederiet, og vi tror at konkurransekraften til kundene våre styrkes av satsing, forteller visepresident ved Rostein, Glen Bradley, til iLaks.

Opp til 20 prosent  
Om seks måneder er 20 prosent av Rosteins tonnasje, hybrid. I dag er prosenten på null.

– Vi kommer til å få overlevert «Ro Vision» og «Ro Venture», som begge har batteri-hybride løsninger. Dette er starten på en reise for å optimalisere basert på tilgjengelig teknologi, men maritim næring er nok likevel mange år unna å kunne fase ut fossilt drivstoff, sier Bradley.

Båten er 84 meter lang, 15,5 meter bred og får en kapasitet på 3.900 kubikkmeter.

«Ro Vision» er klar i mars
iLaks var ute med nyheten om hybrid-brønnbåten, som da ble uttalt å ha en prislapp på mellom 350 og 400 millioner kroner, i 2018.

– Vi ser at lakseprodusentene er opptatt av bærekraft og grønn profil. De siste årene har vår fokus vært rettet mot implementering av utslippsfri behandlingsteknologi, og vi synes nå tiden er inne for å gjøre oss egne erfaringer med batterihybrid og se hvordan det påvirker utslipp med den drift som vi har. Vi føler tidspunktet er riktig og at slik teknologi er fri for barnesykdommer nå, sa Bradley til iLaks den gang.

I mars i år forventer rederiet å få tatt i bruk «Ro Vision».

– Vi ser sammen med SalMar frem til å høste erfaringer med den første hybride brønnbåten. Vår forventning er å kunne se noe redusert forbruk av drivstoff, og et optimalt samspill mellom batteripakken og dieselgeneratorene i den type drift en brønnbåt går i, sier Bradley.

– Vi heier på alle som gjør tiltak for å redusere sitt klimaavtrykk. Det vil styrke laksen sin miljøprofil og være positivt for vår felles fremtid, avslutter Bradley.