– Om noen år tror jeg vi ser at postsmolt settes ut i lukkede merder og blir der til de når kiloen

Nyheter
2500

– Tida i åpne merder reduseres da til syv til åtte måneder, sier Magnus Stendal, daglig leder i Botngaard systems

I forbindelse med CtrlAQUA sin årsrapport, som publiseres i dag, har Nofima intervjuet flere av de ulike aktørene som er med i prosjektet. Dette gir en fin oppsummering av hvilke erfaringer de ulike leddene i prosjektet sitter med.

Vi har allerede lest om oppdrettsselskapet Bremnes Seashore. Nå går turen videre til Utstyrsprodusenten i Trøndelag.

Botngaard fra Bjugn knyttet seg til CtrlAQUA i 2016.

Da de ble etablert i 2009 leverte de lusepresenning til oppdrettsanlegg. I 2010 tok de skrittet videre og utviklet et konsept for semilukket merd til havs. Dette gjorde de i et nettverk med andre teknologibedrifter. Men Botngaard trengte et større felleskap, blant annet for å knytte til seg biologisk kompetanse, skriver Reidun Lilleholt Kraugerud ved Nofima i årsrapporten.

Viktig å være med på laget
‒ Å bli med i CtrlAQUA var en viktig del av utviklingsstrategien vår. Vi ville utvikle vårt eget konsept, men også få god kunnskap rundt merdmiljø og fiskehelse, som står sentralt i CtrlAQUA, sier Magnus Stendal, daglig leder i Botngaard systems.

‒ For oss var det viktig å få svar på spørsmål som hva er godt nok for fisken, og hvilken toleranse har fisken i lukket produksjon, sier Stendal.

Han forteller at CtrlAQUA bidrar til Botngaards innovasjon på to måter: Ved å være en møteplass for folk som er interessert i lukket oppdrett, og ved å ha en prosjektplattform der man kan teste ut løsninger i samarbeid med partnere fra andre disipliner.

‒ Vi er spesielt interessert i prosjekter innen hydrodynamikk i lukkede kar og behandling av inntaksvann. Vi gjør en del forsøk på egenhånd og mener vi har mye å bidra med inn i CtrlAQUA.

– For eksempel har vi erfaring med veldig store kar (4000-7000 m3), og testing av lukkede systemer på stor laks, sier Stendal.

Testet ut lukkede systemer på stor fisk
Selskapet har testet lukkede systemer på stamfisk som var rundt 12 kilo, og som hadde lus da den ble satt ut. Rognkjeksen gjorde jobben inne i den lukkede merda med å holde lusenivået nede, og det gikk fint.

‒ For oss gjelder at vi har en fleksibel teknologiplattform med ulike anvendelser. Også for seinfasen før slakting. Per i dag har man ikke teknologi til å håndtere så store biomasser med så intensiv fôring, men hvem vet om ti år?

Botngaard har vært direkte involvert i CtrlAQUA-prosjektet FLEXIBAG, som har vært testet ut med Nekton Havbruk på Smøla. Der hadde settefisk gått i lukket anlegg frem til 360 gram før den ble satt ut i åpne merder. ti måneder senere var de klare til slakt. I tradisjonell matfiskproduksjon i åpne merder er det vanlig med 18 måneder i sjø.

‒ Så om noen år tror jeg vi ser at postsmolt settes ut i lukkede merder og vokser der opp mot en kilo. Tida i åpne merder reduseres da til syv til åtte måneder, sier Stendal.

Tror åpne systemer fremdeles vil dominere
Som tilhenger av lukkede anlegg, tror han likevel at 85-90 prosent av tilveksten til laks kommer til å skje i åpne anlegg i fremtiden.

‒ Vi tror at halvering av tida i sjø ved hjelp av lukkede anlegg har stor verdi for næringa og for samfunnet. Mindre lus er en av fordelene med lukket teknologi, mindre svinn er en annen. Vi tror dette er veldig riktig vei å gå, det er jeg overbevist om. Og det er mulig, sier en engasjert Stendal.

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.