280 millionar kroner i utbytte frå Firda Seafood

Nyheter
0

Går i stor grad til å dekke formueskatt.

Gulen-konsernet hadde meir sal og betra resultatet frå 2020 til 2021. Driftsresultatet enda på 294,9 millionar kroner, ein auke på 34,9 prosent.

«Marknadssituasjonen i 2021 har vore god med stabil etterspørsel frå etablerte kundar og dessutan nokre nye kundar,» skriv styret i årsmeldinga.

Eigar Ola Braanaas flytta nyleg til «skatteparadiset» Bø kommune for å få mindre formueskatt.

Høgare skatt
Firda-eigaren har med rådgjevarane sine anslått at den foreslåtte skatteendringa vil tredobla den private skatterekninga hans i form av formuesskatt og utbytteskatt, til 47,5 millionar kroner. Anslag viser at han vil spara nesten 31 millionar i skatt kvart einaste år. For å betala formuesskatt må Braanaas kvart år ta ut utbytte frå bedrifta. Han valde å ta ut 280 millionar kroner i utbytte etter 2021.

– Midlane frå utbytte ligg i holdingstrukturen å blir verande i konsernet, fortel Braanaas til iLaks.

I tillegg vil trafikklyssystemet vil kosta selskapet 170 millionar kroner årleg på biomassenedtrekk, har Braanaas tidlegare uttalt til Nordhordland.

Firda Seafood Group har ein eigenkapitaldel på 30,3 prosent av ein totalbalanse på 1.135,1 millionar kroner.

Konflikt
Firda Seafood har inngått samarbeid med Blom Fiskeoppdrett i 2021, men har fått motbør frå Coast Seafood, som meiner samarbeidet hindrar konkurranse. Ei retsavgjerd frå 2021 hindra Firda-toppar å ta plass i styret til Blom.

Oppdrettskonsernet femnar om setjefisk, matfisk, slakteri, fryseri, servicereiarlag og eksport. Hovudkontoret ligg på Byrknesøy i Gulen, og anlegga er lokaliserte i kommunane Bremanger, Flora, Askvoll, Hyllestad, Vik i Sogn og Bergen.

Firda Seafoods lokalitet Gråvika i Gulen produserer utelukkende ørret. Foto: Aslak Berge

Selskapet har måtta omstilla seg etter at krigen i Ukraina brøyt ut.

«Situasjonen endra seg betrakteleg 24. februar, etter at Russland invaderte Ukraina. Dette medført at ein betydeleg marknad fall bort. Firda har jobba aktivt med å plassera desse voluma i nye marknader. Q2 har vist at nye og eksisterande kundar har tatt unna voluma som har vorte lagt ut for sal til gode prisar. Trass desse utfordringane ventar styret ein noko høgare aktivitet i 2022 enn 2021,» skriv styret.

Då krigen i Ukraina starta opp, valde selskapet å donere aure til befolkninga i Ukraina.

Firda Seafood Group 2021 2020 Endring
Omsetning 1648,2 1516,1 8,7 %
EBIT 297,3 230,6 28,9 %
Resultat før skatt 294,9 218,7 34,9 %
Driftsmargin 18,0 % 15,2 %
Alle tal i millionar kroner