– Økt videreforedling i Europa er hovedårsaken til veksten i norsk lakseeksport

Nyheter
1364

Oppdaterte eksporttall fra uke 16 viser en kraftig økning av eksporten av norsk laks til de to største markedene, Polen og Danmark.

Første kvartal 2019 ble det beste kvartalet noensinne for norsk sjømateksport. Ved utgangen av uke 16 hadde eksporten av norsk laks passert 256.000 tonn, opp fra omtrent 252.000 tonn på samme tidspunkt i 2018. En vekst i menge, men også en til en høyere pris. Tallene fra Norges sjømatråd forteller om priser omtrent to kroner høyere enn i fjor.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet forteller likevel om litt skuffende volumer.

– Prisen ligger litt høyere enn forventet, samtidig som volumet er noe lavere. Etterspørselsutviklingen er som forventet. I tillegg har den svake krona mot dollar gitt en høyere eksportpris, forklarer han.

De største blir større
Ved utgangen av uke 16 hadde de to største markedene for norsk laks, Polen og Danmark, en vekst på henholdsvis av 10 prosent og 30 prosent ifølge eksporttallene. Polen har akkurat passert 40.000 tonn laks importert fra Norge, mens Danmark ligger rett i overkant av 26.000 tonn.

Paul T. Aandahl.

– Polen og Danmark er begge videreforedlingsmarkeder der en stor andel av fisken går til videreforedling. Spesielt så ser vi en positiv trend i konsumet av røykt laks i det tyske markedet, noe som har bidratt til løft i produksjon og eksport fra disse landene, sier Aandahl.

– Danmark er i tillegg en hub for ubearbeidet laks. Endring i bruk av blant annet Padborg som omlastingsterminal vil påvirke statistikken, legger han til.

Flere videreforedlingsmarkeder i vekst
Også eksporten til Litauen er økende, og eksporten til nasjonen nærmer seg 10.000 tonn. En solid oppgang fra omtrent 7.500 på samme tid i fjor. Aandahl tror årsaken til økt eksport til Litauen er den samme som til Polen.

Av de mindre eksportnasjonene for norsk laks peker Hellas seg ut som et sterkt voksende marked. Eksporten til grekerne har passert 1.000 tonn ved utgangen av uke 16, en dobling sammenliknet med 2018.

– Hellas er også et land som videreforedler mye norsk laks for eksport. Blant annet så økte USA sin import av røykt laks fra Hellas i fjor med 28 prosent til 1.400 tonn. For 2019 har vi ikke oppdaterte data, men hypotesen er at det er økt videreforedling i Hellas, hovedsakelig for eksport, som fører til økningen, sier Aandahl.