Økt vaksinering i mai

Nyheter
882

I mai fikk 27,4 millioner laks flerkomponentvaksine. Det er nesten dobbelt så mange som i mai for to år siden.

– Mai har de to siste årene vært en måned med forholdsvis mye vaksinering. I mai i fjor ble det solgt 21,2 millioner doser, mens det var 15 millioner solgte doser i mai 2016, sier Ingebjørg Sævareid, markedssjef for MSD Animal Health.

Også statistikken for vaksinering hittil i år viser økning fra tilsvarende periode i 2017. I årets fem første måneder har det blitt solgt 87 millioner doser flerkomponentvaksine, en økning på rundt 14 millioner fra de fem første månedene i fjor, viser tallmaterialet fra Farmastat.

341 mill. siste 12 mnd
De siste 12 månedene har dermed 341 millioner laks fått flerkomponentvaksine. Det er 23,9 millioner flere enn i foregående tolvmånedersperiode.

– Mai og juli endte som særlig sterke salgsmåneder i fjor, og det blir spennende å se hvordan utviklingen blir nå når hovedsesongen for vaksinering står på trappene, sier Ingebjørg Sævareid.

Året 2018 har hittil vært noe spesielt på værfronten i Sør-Norge, med en kald, snørik vinter, etterfulgt av en veldig varm og tørr vår og forsommer.

– Dette kan gi utfordringer for gjennomstrømmingsanlegg der en ikke har like gode muligheter for temperaturregulering eller vannsparing som i resirkuleringsanlegg. Ved høye temperaturer har en mindre sikkerhetsmarginer å gå på når det kommer til håndtering av fisken, spesielt ved krevende operasjoner som vaksinering, forklarer Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Mindre PD-vaksinering
I mai ble det solgt 8,6 millioner doser PD-vaksine, som er 2,6 millioner færre enn i mai i fjor.

– Mai har tradisjonelt ikke vært en måned med mye PD-vaksinering, men i mai i fjor kom det et kraftig hopp, og nedgangen i år kan være normalisering i forhold til dette, sier Ingebjørg Sævareid.

I de fem første månedene i år (YTD) ble det solgt tilsammen 22,5 millioner doser PD-vaksine. Dette er en oppgang på knappe 3 millioner fra samme periode i 2017. Oppgangen skyldes en sterk start tidlig på året, da både januar og februar endte med høyere salg enn normalt.

De siste tolv månedene (MAT) er det solgt 130,6 millioner doser PD-vaksine, som er 16 millioner flere PD-doser enn i foregående tolvmånedersperiode.

Vi går nå inn i høysesong for PD-vaksinering. Juni og juli er vanligvis de månedene med mest vaksinering mot pancreas disease.