Økt etterspørsel mot jul hever lakseprisen

726

– Nå har vi ikke kjøpt inn noe fisk ennå, men alt tyder på at vi vil få et prishopp på mellom to til tre kroner, sier en innkjøper til iLaks.

Flere innkjøper bekrefter det samme

Etter forrige ukes nedgang i prisen, er den nå på vei oppover igjen. I følge eksportørene iLaks har vært i kontakt med, går perioden med forsert slakt gradvis nedover, og de ulike størrelsene begynner så smått å jevne seg mer  ut.

I tillegg påpekes det at det nærmer seg jul, og at etterspørselen derfor er økende. Eksportørene har derfor tro på gode priser de kommende ukene.

For oppdretter i sør antydes det at prisene kan se slik ut:

*1-2 kilo, 27 kroner

*2-3 kilo, 34 kroner

*3-4 kilo, 40-40,5 kroner

*4-5 kilo, 42-42,5 kroner

*5-6 kilo. 43-43,5 kroner

Det tas likevel forbehold, siden det ikke har blitt kjøpt laks i særlig grad ennå.

Flere store aktører skal slakte 3-kilos laks
– Prisoppgangen har ligget i kortene. Situasjonen denne uken er noe annerledes forrige uke med store slaktevolum, og det har nok påvirket prisen. Det som er jokeren for neste uke er trolig størrelsen 3-4. Vi hører at det er en del større aktører som skal slakte fisk med en snittstørrelse på tre kilo og da kan denne vektklassen (3-4 kilo) ende opp med den svakeste oppgang i forhold til pris, forteller en av eksportørene.

– Vi er inne i en periode hvor storfisken har hatt et løft, men når den går for høyt blir det ofte en reaksjon på de markedene  som vanligvis tar den største fisken, sier han videre.

Mangel etter nyttår presser prisen oppover
Fremdeles tror flere av eksportørene at det vil bli mangel på fisk i første halvår av 2016.

– Utbud av laks globalt kan bli for lavt, noe som vil presse prisene ytterligere. Noen markeder vil trolig vil finne fisken litt for dyr og kanskje gå over på annen fisk. I Europa er de store torskefiskeriene ut på vinteren en klar konkurrent, sier eksportøren.

Han får støtte fra en konkurrerende eksportør

– Det vil helt klart bli manko på fisk, men jeg tror ikke prisen vil gå helt ut av proporsjoner. Det vil neppe bli snakk om så mye som 50 kroner pluss. Men rundt 45 kroner i snitt i første halvår tror jeg kan bli reelt. Det er likevel historisk høyt, avslutter han.