Nytt analyseverktøy skal sikre riktig tidspunkt for smoltutsett

Nyheter
2742

Styrt produksjon av fullgod smolt og riktig valg av tidspunkt for overføring til sjø er svært viktig for at smolten skal lykkes med å takle overgangen fra ferskvannskar til merder i sjø, skriver Pharmaq Analytiq i en pressemelding..

God smoltkvalitet og riktig timing av utsett til sjø er derfor viktig for god tilvekst i sjøfasen. Dårlig timing og utsett på feil tidspunkt kan medføre økonomiske tap og er lite miljøvennlig.

Timing is everything
For å treffe dette kritiske tidspunktet best mulig er oppdretteren avhengig av gode styringsverktøy. Forskere ved Uni Research og Universitet i Bergen står nå bak et nytt analyseverktøy som gir oppdretteren mer informasjon og forutsigbarhet om smolt status i denne helt avgjørende fasen.

– Gjennom smoltifiseringsprosessen endrer fisken hvilke genmarkører som er aktive og det er ett sett av slike genetiske endringer vi ser nærmere på for å kunne si hvor i utviklingen smolten befinner seg, sier Tom Ole Nilsen, Seniorforsker ved Uni Research i en pressemelding

SmoltVision, som er navnet på analyseverktøyet, bruker informasjon fra flere genmarkører for å fortelle oppdretteren om hvordan smolten vil tolerere sjøvann. SmoltVision vil derfor kunne gi oppdretteren et tidlig varsel om at fisken er på vei inn i smoltvinduet, samt gi et tidlig varsel om påbegynnende de-smoltifisering. ATPase-analyse, som er den mest brukte analysemetoden i dag, gir ikke oppdretteren denne muligheten. ATPase-analyse gir kun konkret svar på hvordan fisken håndterer sjøvann ved prøvetidspunktet.

Tilpasses lokale forhold
SmoltVisions datagrunnlag gir også oppdretteren mulighet til å utarbeide modeller tilpasset lokale forhold. Dette er svært verdifullt fordi ingen oppdrettsanlegg er like:

– Vår erfaring etter å ha jobbet med smoltanalyser i 15 år er at kombinasjonen av vannkilde, genetikk, utstyr, driftspersonell, og arbeidsprosedyrer gjør hvert enkelt settefiskanlegg i Norge helt unikt. Vi tror at SmoltVision vil gi oppdretteren et godt datagrunnlag for å lage en modell tilpasset sitt anleggs behov, sier Sigurd Handeland, Seniorforsker ved Uni Research.

Sigurd Handeland og Tom Ole Nilsen har utviklet SmoltVision sammen med PHARMAQ Analytiq.