Nyåpning av Firda Seafood på Byrknes: – Vi har Norges mest komplette anlegg

Nyheter
0

Firda Seafood åpnet i dag den nye delen av slakteriet sitt, med ny filetfabrikk, mottaksanlegg for bløgget fisk og ny innfrysningslinje. 

Sjef for produksjon og salg, Tore Larsen, sto for den offisielle åpningen av det 4000 kvadratmeter store anlegget og påpekte det krevende arbeidet som har foregått for å komme dit de er i dag.

– Vi ønsker at en større del av verdiskapningen skal skje på Byrknes, og samtidig er satsingen i tråd med Firda Seafood sitt mål om å ta i bruk hele fisken.

– Vi har nå den mest komplette fabrikken i verden. Det vil jeg påstå, sa Larsen stolt.

Han fortalte også om en helt ny innfrysningslinje, ment for å ivareta de store asiatiske markedene, er en av de viktigste nyvinningene.

– Det gir oss økt fleksibilitet og ivaretar kvaliteten ved å hurtigfryse produktet og pakke de online. I enden av fryselinjen har vi bygget et fryselager med kapasitet til å huse 2.500 paller med fisk.

Miljøgevinst 
Larsen forteller at bare ved å ha hele produksjonslinjen på samme sted, vil de spare miljøet drastisk.

– Som en del av satsingen vi nå har gjort, får vi en lokal effekt av økt sysselsetting og verdiskaping. Samtidig vil de nye tiltakene gi en betydelig miljø- og transportmessig gevinst bare ved reduksjon i volum fra hel fisk til fillet.

Larsen sier at de nye utbyggingene og tiltakene som er gjort er ment for å gjøre hele produksjonen både fremtidsrettet og bærekraftig.

– Alt er tilrettelagt for at vi kan frakte store volum til markedene sjøveien.

Tore Larsen mottar gaver fra samarbeidspartnere. Ola Braanaas følger nøye med. Foto: Sindre Nordeide

Lokalsamfunn
Byrknes har i dag 300 innbyggere, og om man teller med Ytre Gulen, er tallet 600 totalt. Larsen sier at anlegget er helt essensielt for at lokalsamfunnet skal overleve.

– På anlegget her har vi 90 ansatte. Pakke- og foredlingsanlegget skaper et levende lokalsamfunn. I dag skal vi produsere høykvalitets ørret tilsvarende 530.000 porsjoner med bærekraftig protein som skal ut på markedet, både innlands og utenlands.

Larsen sender en stor takk til eier og gründer, Ola Braanaas, som også var tilstede under åpningsseremonien.

– Utbyggingen vi feirer i dag hadde ikke vært mulig uten råstoff. Vi skal takke Ola for at han hadde tro på kraften av de ansatte og lokalsamfunnet. Martin E. Birknes er 103 år i år, og er et kjent navn over hele verden.

– De siste ti årene har vi foredlet fisk tilsvarende en milliard måltid, avslutter han.