«Norwegian Gannet» med betydelig bidrag til den kraftige eksportveksten til Danmark

Nyheter
1120

Mens eksportveksten av norsk laks til Danmark så langt i 2019 er 7.700 tonn, har slaktebåten «Norwgian Gannet» levert 7.000 tonn rett til havnen i Hirtshals. 

– Man kan ikke vite om noe av denne fisken uansett ville havnet i Danmark, men det er likevel klart at «Norwegian Gannet» står for et betydelig bidrag av eksportveksten til landet, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Sjømatrådet.

Ved utgangen av april hadde eksporten av norsk laks til Danmark økt med 30 prosent, til 33.600 tonn. I april alene økte eksporten med 46 prosent.

«Norwegian Gannet» har slaktet og levert over 7.000 tonn laks til dansk pakkeri i samme periode.

80 prosent går videre
– Mye av veksten til Danmark kommer nok fra «Norwegian Gannet». Laksen havner nok ikke i Danmark, men i statistikken ser det slik ut fordi Danmark blir regnet som mottakerland, det er der laksen skifter eier, og vi ser ikke hva som skjer med den derfra, sier Aandahl.

Grafikk over hvilke markeder som mottar laks fra Danmark.

I 2017 gjorde Kontali og Eurofish, på vegne av Sjømatrådet, en vareflytsanalyse i de største markedene i EU. Den viste at i 2016 gikk mer en 80 prosent av laksen til Danmark videre til andre markeder. Over halvparten av denne laksen gikk til det tyske markedet.

– Det vil bli gjort en tilsvarende analyse i år. Jeg forventer at fordelingen av varestrømmen mellom markedene vil være noenlunde den samme som i 2016, forteller Aandahl.

Skjevhet i statistikken
Sjømatanalytiker Aandahl tror den voldsomme veksten i eksporten til Danmark først og fremst har gått ut over eksporttallene til Frankrike, som har en eksportnedgang i på om lag 5.000 tonn til nå i år.

– «Norwegian Gannet» bidrar til å øke den skjevheten som jeg skisserte med at det i statistikken registreres mottakerland og ikke hvor endestasjonen til laksen er. Det er nok først og fremst Frankrike som har lavere tall på grunn av fartøyet, sier han.

– Men også land som Polen og Litauen har nok lavere tall nå enn de ville hatt uten båten, sier Aandahl.