Norskeigde American Aquafarms trekker rettslege skritt mot avslått søknad på lakseoppdrett

Nyheter
0

Selskapet hadde planar om å bruke laks frå AquaBounty sin genemodifiserte laksestamme

American Aquafarms har trekt tilbake dei planlagde rettslege skritta sine over ei avgjerd frå Maine Department of Marine Resources (DMR) om å avslå søknadane til det planlagde oppdrettsanlegget i Frenchman Bay i Maine.

Den amerikanske oppdrettaren sendte anken til Cumberland County Superior Court, og bad retten om å fråvike avgjerda til staten og la dei opphavlege søknadene bli vurderte.

Den juridiske utfordringa kom etter at Maine DMR avslutta søknaden til prosjektet med ein verdi på 2,9 milliardar kroner tilbake i april, og fortalde iLaks at selskapet «ikkje klarte å skaffa dokumentasjon som viser at den foreslåtte kjelda til fisk/egg kunne oppfylla genetiske krav i lova.»

Les meir her: Norskeide American Aquafarms’ planer om å bruke GMO-laks stoppet

Anken til selskapet hevda at Maine sette ein vilkårleg fire-måneders frist for informasjon for å godkjenna ein kanadisk eggkilde og ikkje klarte å vurdera ei anna potensiell kjelde frå Maine.

Oppseiinga av anken inngitt av American Aquafarms vart godtatt av Frenchman Bay United (FBU), ei gruppe som motset seg det planlagde prosjektet i selskapet.

– Som ein intervenør på vegner av Maine DMR, gjekk FBU med på å avvisa dette søksmålet, sier styreleiar i FBU, Henry Sharpe, i ei pressemelding.

Les meir her: Norsk-eide American Aquafarms vil sette ut laks i lukkede merder neste år. De sikter på 30.000 tonn

– Vi har alltid trudd at DMR tok den riktige avgjerda ved å nekta å akseptera søknadene til selskapet, og at dette søksmålet hadde liten moglegheit for å vinna. Vi ber igjen American Aquafarms om å avslutta eventuelle planar dei måtta ha for å søka om løyve på nytt for dette eller andre destruktive og svært forureinande prosjekt, fortset Sharpe.

– Vi håper at dette er slutten for American Aquafarms, men vi er framleis årvåkne og klare til å utfordra alle følgjande søknader dei måtte senda inn som ville setja merkevara til Maine i fare: reint vatn, blomstrande naturlege habitat, uberørt villmark og eit robust, eigardreve arbeid i vasskanten, konkluderte Sharpe.

iLaks har prøvd å kontakta American Aquafarms for kommentar.