Norsk laks via Hviterussland til Russland

Nyheter
1859

Hviterussland er blitt brukt som mellomland for å få solgt norsk laks til russerne, men nå gjør rubelkollaps og økonomisk krise forholdene enda vanskeligere, skriver Aftenposten.

I 2013 importerte Russland norsk sjømat for 6,5 milliarder kroner og var den største enkeltimportøren av norsk fisk. Men i august i fjor ble all import fra Norge stoppet over natten på grunn av sanksjoner knyttet til uroen i Ukraina.

Alternative måter å komme inn i det russiske markedet
Norske eksportører var imidlertid raske med å finne alternative måter å få tilgang til det russiske markedet på. Svaret var å bruke mellomland – hovedsakelig Hviterussland. De to landene er i en tollunion, og hviterusserne står fritt til å eksportere fersk fisk til Russland så lenge den er videreforedlet i Hviterussland.

– Trass sanksjonene har Norge klart å beholde en del av segmentet for videreforedlet fisk. Importen fra Hviterussland er helt lovlig. De har ingen sanksjoner mot Norge, sier Børge Prytz-Larsen, sjef for den russiske fiskeimportøren Severnaja, til Aftenposten.

Bekymret
Eksporten via mellomland er imidlertid ikke i nærheten av å demme opp for fallet i den totale, norske fiskeeksporten til Russland. Chile og Færøyene har tatt over store deler av markedet. I tillegg produserer russerne også mer laks selv.

Ingrid Skarstein, fiskeriutsending til Russland fra Norges sjømatråd, er bekymret. Hun peker på at økt konkurranse fra andre land, kombinert med høyere priser og dårligere kvalitet, kan gjøre det mer trøblete å selge norsk laks i Russland dersom grensene åpnes igjen.

Tøffe tider
For Børge Prytz-Larsen i Moskva er det ikke lenger sanksjoner som skaper størst hodebry. De siste månedene har rubelen falt kraftig i verdi, noe som har gjort importerte varer mye dyrere.

– Fersk laks ble et middelklasseprodukt igjennom 2000-tallet, men med de prisene vi har vi har nå, er det igjen i ferd med å bli et luksusprodukt. Markedet for laks er nok nesten halvert siden før sanksjonene, og det er veldig tøft akkurat nå, sier Prytz-Larsen, til Aftenposten

På det meste hadde selskapet 500 ansatte. Nå er tallet litt over 300.

I utgangspunktet skulle sanksjonene vare i et år, men det er høyst usikkert hva som vil skje når de utløper til sommeren. Torsdag kveld ble EU-ledere enige om å forlenge et sett med finansielle sanksjoner som ble innført i mars i fjor.