Normex inngår avtale med Blåfjell om nytt vannrensesystem

Nyheter
0

Ålesundbedriften har inngått avtale om leveranse av vannrensesystemet Razone, med tilhørende ozonsystem, til Blåfjells oppdrettsanlegg for fjellrøye på land i Lierne.

– Kontrakten med Blåfjell er en viktig milepel for oss. Til nå har vi levert Razone-systemet til bruk i RAS-anlegg for settefisk. Dette er det første landbaserte oppdrettsanlegget der Razone benyttes i vannbehandling til slakteklar fisk, sier Michael Vadseth, salgssjef i Normex, i en pressemelding.

Systemet som skal bidra til å øke vannkvaliteten i matfiskanlegget skal leveres nå i august med påfølgende montering og igangsetting.

Pioner
Blåfjell er en pioner innen landbasert oppdrett av matfisk og satte fisk i anlegget allerede i 2018.

– Vi var blant de aller første til å lykkes med landbasert oppdrett gjennom alle fasene – fra klekking til slakting, sier John Helge Inderdal, daglig leder i Blåfjell.

Blåfjell har etablert et RAS-anlegg i et nedlagt industribygg i Lierne. Her svømmer en million røye rundt i store vanntanker hvor over 99 prosent av vannmassene brukes om igjen. Det tar om lag ett år fra startfôring til fisken er slakteklar.

Blåfjell. Foto: Blåfjell

Reduserer purgingperioden
Når fisken står i RAS-anlegg helt frem til slakt, vil det bli en usmak (jordsmak) på fisken. Denne jordsmaken er en stor utfordring ved landbasert produksjon av matfisk, men kan fjernes ved å la fisken gå i helt rent vann over en periode, såkalt purging, den tiden fisken går i rent vann før slakting.

– Da må fisken gå gjennom en purgingperiode for å få «vasket» ut usmaken før den slaktes. Fisker tar opp geosmin og MIB via gjellene, og fjerner den på samme måte. Vi vil gi fisken best mulige forhold, og samtidig redusere behovet for purging før fisken skal slaktes, forteller Inderdal.

– Målet er at Razone-systemet skal redusere grunnlaget for bakterienes eksistens i RAS-systemet. Gjennom denne behandlingen vil purgingperioden reduseres til under det halve, og at vi i tillegg til økt fiskevelferd kan ta ut mer av vekstpotensialet før slakting, fortsetter Inderdal.

Forbedrer vannkvaliteten
Michael Vadseth fra Normex forklarer hvordan Razone systemet kan forbedre vannkvaliteten både i RAS-anlegg for settefisk, smolt- og matfiskproduksjon.

Michael Vadseth, salgsjef i Normex.

– En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det kan føre med seg økt partikkelmengde i vannet. Små partikler som ikke tas ut fører til dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelferd, samt sedimentering i rør og pumpekummer. Razone fjerner mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, og gir vannet optimal kvalitet, avslutter Vadseth.