Norges største lakseprodusenter inngår forlik på 85 millioner dollar i sak om påstått prisfiksing

Nyheter
0

Mowi, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og SalMar har inngått et forlik etter anklagene om prisfiksing av norsk oppdrettslaks på det amerikanske markedet. 

Søksmålet ble tatt ut allerede i 2019 på vegne av kjøpere av den norske laksen, hvor de beskyldte de fire norske oppdrettsgigantene for å samarbeide om lakseprisen.

Selv om selskapene har avvist at det er grunnlag for påstandene og anser søksmålene som ubegrunnede, har samtlige selskaper som er involvert i gruppesøksmålet i saken mot direkte kjøpere, etter en obligatorisk meglingsprosess, godtatt et forlikstilbud. Forliket er betinget av godkjennelse fra domstolen i Southern District of Florida.

Det totale forliksbeløpet er 85 millioner dollar.

Alle de fire gigantene avviser bestemt beskyldningene om konkurransebegrensende adferd,
og er av den klare oppfatning at påstandene er grunnløse. Sett hen til at kostnadene knyttet til rettstvister i USA er vesentlige, kombinert med tidslinjen for en slik rettstvist og behovet for å involvere omfattende interne ressurser, har selskapene likevel godtatt et forlik av rent kommersielle grunner. Forliket representerer ingen innrømmelse av ansvar eller skyld, heter det i en felles børsmelding.