Nordnorsk satsing fra MSD Animal Health

Nyheter
1366

Sindre Frivik Rosenlund har tiltrådt stillingen som kundeansvarlig for Nord-Norge i MSD Animal Health.

Rosenlund har mastergrad i Fiskehelse fra Universitetet i Bergen. Masteroppgaven hans omhandlet utvikling av funksjonelle fôr rettet mot AGD.

– Vi er glade for at Sindre blir med på laget i Nord-Norge. Vi kjenner ham godt siden han har arbeidet deltid for oss fra 2015, blant annet i teknisk avdeling der han de siste seks månedene har jobbet fulltid med feltoppfølging av vaksine, sykdomsutredninger og forskning. Nå går han inn i et nytt team som skal gi støtte til våre kunder i Nord-Norge, sier Dafydd Morris, administrerende direktør i MSD Animal Health Norge.

– Jeg gleder meg stort til å bli kjent med oppdrettere og fiskehelsetjenester i landsdelen. Til Nord-Norge tar jeg med meg erfaringer fra feltarbeid i sør. Jeg ser fram til å lære om utfordringer i regionen, og hvordan vi sammen kan finne gode løsninger på dem, sier Sindre Rosenlund.

MSD Animal Health vil ansette ytterligere én person for å betjene kundene i deres nordligste fylker. De kundeansvarlige blir i tillegg støttet av en person fra MSDs tekniske team.