Nordland Akva leverer siste lass med triploid smolt

Nyheter
0

Nådde for første gang over 100 millionar kroner i omsetning.

Smoltprodusenten betra salet og resultatet frå 2020 til 2021. Årsresultatet før skatt enda på 12,6 millionar kroner, ein betring på ein prosent frå året før.

– Har vert eit greitt år, og det er første gang selskapet får over 100 millionar kroner i omsetning, fortel eigar, Eva Kristoffersen, til iLaks.

Bedrifta har ein eigenkapitaldel på 37 prosent av ein totalbalanse på 193,9 millionar kroner. Styret har ikkje sett av utbytte til eigarane etter fjoråret.

– For neste år er heile produksjonen kontraktsfesta selt. Siste leveransen med triploid smolt til NRS skjer i 2022, etter det blir det berre vanleg smoltproduksjon, seier Kristoffersen.

Les meir her: – Jeg tror på konseptet steril fisk, spesielt der det er rømming

Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner eig Nordland Akva. Trass namnet er det igjen eigd av søstrene Eva Kristoffersen med 60 prosent og Anna Kristoffersen med 40 prosent, og dei solgte seg ut av NRS i år.

Nordland Akva har 17 tilsette.

Nordland Akva 2021 2020 Endring
Omsetning 101,0 93,3 8,2 %
EBIT 14,3 14,4 −0,5 %
Resultat før skatt 12,6 12,5 1,0 %
Driftsmargin 14,2 % 15,4 %
Alle tal i millionar kroner