Tildelingen endrer forutsetningene for det videre arbeidet

Nyheter
291

Nordlaks har fått tilsagn om ti utviklingstillatelser for realisering av én Havfarm.

Jobber videre for realisering
Nordlaks ønsker å utvikle fremtidens havbruksnæring. Havfarmene er en viktig del av vår løsning for hvordan havbruksnæringen skal utvikle seg på en bærekraftig måte, og vi vil jobbe videre for å realisere disse planene, sier konsernsjef Inge Berg i Nordlaks, i en pressemelding.

Nordlaks har søkt om 39 utviklingstillatelser for å bygge tre Havfarmer. Hver av disse Havfarmene er unike i den forstand at de kan åpne ulike sjøarealer for fremtidig havbruk. Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn om ti av de 13 konsesjonene som er rammen for én Havfarm. Vedtaket om tilsagn på mindre biomasse enn konstruksjonens kapasitet endrer på forutsetningene for det arbeidet som er gjort i prosjektet til nå.

Vil se nærmere på detaljene
– Tilsagnsbrevet er komplisert og omfattende. Det samme er de økonomiske og ikke minst tekniske forutsetningene i prosjektet. Nå må vi bruke julen til å sette oss grundig inn i vedtaket og vurdere forutsetningene det bygger på, før vi beslutter veien videre, avslutter Berg.