Nordic Aquafarms planlegger nytt landbasert anlegg i California

Nyheter
1463

Selskapet bak et av USAs største landbaserte matfiskanlegg satser nå også i vest, i Humboldt County, California.

Nordic Aquafarms vil i dag inngå en opsjonsavtale med Humboldt Bay Harbor District om å lease cirka 120 mål nær Eureka i Humboldt County, California. Dette blir selskapets andre landbaserte oppdrettsanlegg i USA, og det første på Vestkysten. Tomten er på totalt 120 mål og selskapets planer i California innebærer produksjon av mer enn 22.000 tonn.

– Nordic Aquafarms skal utvikle oppdrettsanlegg i nærheten av store markeder, og denne avtalen bekrefter vår strategi. Innen 12 timer fra Eureka er det 50 millioner potensielle kunder, og sammen med anlegget Maine har vi nå konkrete planer om produksjon av rundt 50.000 tonn i USA, sier administrerende direktør Bernt Olav Røttingsnes.

Omfattende søk
Nordic Aquafarms annonserte for ett år siden planene om å bygge et landbasert anlegg i Belfast, Maine, som vil selge produkter hovedsakelig på Østkysten av USA. Der pågår arbeidet med å skaffe alle nødvendige tillatelser, med forventet byggestart i 2019.

– Som på Østkysten gjennomførte vi et omfattende søk etter den beste plasseringen for vår ekspansjon på Vestkysten, sier Erik Heim, direktør i Nordic Aquafarms Inc, og legger til:

– Denne tomten møter alle våre krav for å bygge et sikkert, rent og bærekraftig oppdrettsanlegg, og vi har blitt tatt godt imot av lokale myndigheter.

Kystnær industri
Tomten, som antas å være Samoa gamle massefabrikk, har allerede et utløpsrør på plass og har etablert tilgang til fersk- og sjøvannskilder, samt en transformatorstasjon med kraft på stedet. Viktige tillatelser som akvakulturlisenser er allerede på plass.

– Dette prosjektet passer i vår strategi for å utvikle kystnær industri i vår region, sier Scott Adair, direktør for økonomisk utvikling i Humboldt County.

Selskapet vurderer oppdrett av sjøørret (steelhead) eller laks i det moderne RAS-anlegget. Endelig beslutning om hva som skal oppdrettes vil tas etter ytterligere markedsundersøkelser og diskusjoner med lokale myndigheter.

Nordic Aquafarms vurderer også å etablere en solcellepark på cirka 80 mål nær anlegget som skal dekke noe av energiforbruket.

Selskapet har som mål å sende søknad om tillatelse til våren 2020.