Nordea: – NRS skuffer og det ser man på markedsreaksjonene

Nyheter
661

NRS over ti prosent ned på Oslo Børs tirsdag etter kvartalsrapporten for fjerde kvartal.

– Et resultat som var godt under konsensus. NRS skuffer og det ser man på markedsreaksjonene i dag, sier Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård.

Til tross for høyeste operasjonell EBIT i NRS sin historie og tidenes høyeste slakte- og salgsvolum i et kvartal, er det de svake resultatene i region sør analytikerne har bemerket seg.

– De skuffer selvsagt stort på region sør, noe som drar ned volumene med fem prosent for 2019 i tillegg til at kostnadsbasen øker, sier analytiker i Sparebank1 Markets, Tore Tønseth.

På bakgrunn den svake utvikling i sør har NRS redusert sin guiding på slaktevolum med 2.000 tonn til 38.000 tonn.

De gode tallene ligger allerede i estimatene
NRS har vært kraftig ned på børsen hele tirsdag. Klokken 13 var aksjen ned over ti prosent.

– Region nord går veldig bra, og med rundt 85 prosent av volumene i denne regionen er det ikke tvil om denne regionen veier tyngst for NRS. Problemet er at dette allerede ligger inne i estimatene, sier Tønseth.

– Selv om det er lite sammenheng mellom et sykdomsutbrudd i NRS og resten av oppdretterne, så fremhever dagens tall fra NRS den operasjonelle risikoen i sektoren. Med unntak av Salmar, så er det forventet kostnadsforbedring hos nesten samtlige oppdrettere på Oslo Børs. Det er nok dette som slår inn over sektoren i dag, legger Tønseth til.

Vekstpotensiale
Under tirsdagens kvartalspresentasjon viste NRS frem flere av sine nye prosjekter med både Artic Offshore og nytt smoltanlegg. Giskeødegård mener investeringene viser at NRS virkelig mener alvor.

– De investerer tungt i vekstplanene sine og bruker av den kapitalen de har, sier han.

NRS har et uttalt mål om å nå 55.000 tonn. Giskeødegård mener det ikke er unaturlig at NRS møter en del humper på veien.

– Vi har sett gang på gang at når det er avvik på estimatene så er det på den negative siden. Ting tar som oftest lengre tid enn man tror, sier han.

Tønseth mener forteller at de anser den operasjonelle risikoen i dette selskapet som mindre enn snittet i Norge.

– Til slutt må det sies at vi er positive til NRS og har før dagens rapport en kjøpsanbefaling og 230 kroner i kursmål. NRS har betydelig vekstpotensial, både gjennom Island og Arctic Offshore, men også gjennom bedre utnyttelse av dagens lisenser i Nord-Norge. Selv om NRS har hatt sine biologiske utfordringer de siste årene, så anser vi den operasjonelle risikoen i dette selskapet som mindre enn snittet i Norge, sier han.