Norconsult ser på mulighetene for andre næringer rundt det landbaserte oppdrettsanlegget i Aure

Nyheter
0

Norconsult har begynt å undersøke mulighetene for andre næringer rundt det landbaserte akvakulturanlegg på Hytteneset i Aure kommune, nordøst for Kristiansund.

Selskapet opplyser at de på oppdrag fra Aure Næringsforum (ANF), har begynt et mulighetsstudie for sirkulære verdikjeder og klynger som er tilknyttet anlegget. Dette for å se på hvilke muligheter som ligger på Hyttenest i kommunen på den nordmørske kysten.

Det er Salfjord som skal bygge anlegget, men Norconsult utreder mulighetene for å bygge både veksthus, datasenter, biogassproduksjon og algeproduksjon på neset.

– ANF ønsker å utrede hvordan synergier og ny næringsvirksomhet med sirkulæritet knyttet til til havbruk og landbruk kan skapes rundt slike etableringer. Miljø- og klimahensyn henger sammen med god ressursforvaltning, sier styremedlem i ANF, Jan Einar Gjerde.

Norconsult opplyser i pressemeldingen at Salfjords konsept med landbasert oppdrett også kan tilby CO2 anriket temperert luft som kan egne seg for veksthus, og da muligheter for produksjon av både avokado og tomater.

– Det er gode muligheter for å utnytte slam til produksjon av for eksempel biogass, eller det kan etableres datasenter i tilknytning til anlegget. Vi tror absolutt fiskeforedling vil være høyaktuelt å se mer på, i tillegg til gartneri og algeproduksjon rundt anlegget, sier Marte Kjelby, seniorrådgiver og marinbiolog i Norconsult.

– Salfjord ønsker å bidra til å løse store utfordringer verden står ovenfor, samtidig som en bidrar til lokal verdiskaping gjennom å gi grobunn for ny industri og flere arbeidsplasser, sier Siri Aarland, forretningsutvikler i Vindel.

Anlegget har fått navnet Salfjord 2 og den 19. mai blir det avholdt informasjonsmøte om mulighetsstudien.