Nok eit rekordår for Nordfjord laks – nesten 50 prosent driftsmargin

Nyheter
985

To konsesjonar gav 63,7 millionar kroner i pluss.

For tredje gang på fem år set Nordfjord Laks rekord i driftsresultat. I 2017 endte det på heile 63,7 millionar kroner, opp 19 prosent frå 2016 – som den gong knuste alle rekordar i selskapet.

Denne gang er oppgangen litt meir beskjeden. Driftsmarginen på 48,4 prosent er likevel nesten tre prosent betre enn 45,5 i 2016.

Det har ikkje lukkast iLaks å få tak i dagleg leiar Leiv Slagstad.

Nodfjord Laks har to konsesjonar, og driv oppdrett ag laks og regnbogeaure på Kleppenes i Hyefjorden og ved Haneholmen i Nordfjorden.

Hyen Fisk er hovudaksjonær i selskapet, medan resterande aksjar er fordelt på lokale aktørar.