– Nesten så vi ikke tror det selv

Nyheter
412

Aller Aqua holder frem med sine undersøkelser om bruk av rensefisk og tilsetningsstoff (Biofeed Forte ) i fôret er nok til å holde lusen borte. iLaks har allerede skrevet om regnbueørreten, som i forsøkene har vist god respons på dette. Resultatene ble samlet i en Nofima-rapport. Resultatene viste at man gjennom en produksjonssyklus kan redusere antall lus betydelig, samtidig som man unngår andre former for behandling.

Figuren under viser noe tall fra første del av forsøket i Vadheim på laks, der nedgangspunktene på kontrollfisken viser uker der også kontrollfisk måtte ha Aller Active. Kilde: Aller Aqua

Forsøkene ble gjennomført ved lokaliteten Floteneset i Vadheim, hvor Aller Aqua har en FoU-konsesjon. Nå har de gått videre med laksen.

En medisinsk behandling på 12 måneder
– Det er like spennende hver tirsdag å ta tellingene. Når vi får resultatet er det nesten så vi ikke tror det selv, for det er så bra, sier Sturle Skeidsvoll i Aller Aqua til iLaks.

De har oppsummert forsøkene så langt i en uautorisert rapport, men Skeidsvoll understreker at tallene taler for seg.

Samtidig som de satte ut 200.000 regnbueørret, satte de også ut 70.000 laks ved forsøksstasjonen i 2015. Nordfjord Forskningsstasjon satt ut ca 220.000 laks i samme periode og på samme lokalitet. Denne fisken ble benyttet som kontrollgrupper i forsøket.

– Etter 12 måneders forsøk ser vi at fiskens motstandskraft er styrket i forsøksgruppen. Aller Aqua Norways laks er kun avluset en gang medisinsk i perioden, noe som er ganske unikt for denne regionen. Kontrollfisken er avluset tre ganger medisinsk, og tre ganger med vårt fôr, sier Skeidsvoll.

Kan styrke effekten av medisinsk behandling
Han forteller også at laksen viser evne til å gi styrket respons på medisinsk behandling etter fôring med Aller Active.

– Fisken til Nordfjord Forskningsstasjon fikk standard fôr. Etter et godkjent behandlingsresultat, gikk de fra fra 0,25 til 0,4  hunnlus, 14 dager etter behandlingen. Aller Aquas laks fikk, etter et godkjent behandlingsresultat, null hunnlus og null fastsittende lus, 14 dager etter behandling. Resultatet tyder på at fôret styrker slimlaget og gjør lusen betydelig mer sårbar mot standard medisinsk behandling, mener Skeidsvoll.

Forsøkene vil fortsette med nye uttak i 2017.