Nesseby Smolt er i siste innspurt før spaden kan settes i jorden

Nyheter
487

Dette skriver Finnmarken.

Selskapet antar det skaper mellom ti og tolv nye arbeidsplasser i kommunen.

Lokalpolitikerne støtter nyetableringen. Kommunestyret godkjente detaljreguleringsplanen i juni. Nå venter selskapet på Mattilsynet og Fylkesmannen sin godkjenning.

ent formelt tildeles konsesjonen av Finnmark fylkeskommune (FFK), men FFK venter på tilbakemelding fra Mattilsynet og Fylkesmannen.

– Vi håper å få konsesjon i løpet av høsten, sier styremedlem i Nesseby Smolt, Hans Fredrik Ravna, til Finnmarken.

Det landbaserte smoltanlegget skal etter planen ha kapasitet på opptil 4,9 millioner smolt i året, Anlegget vil utgjøre en lukket bygning på omtrent 1.500 kvadratmeter.