– NCE-status gjør det mulig for torskeklyngen å handle målrettet og langsiktig

Nyheter
448

Vestlandsklyngen Seafood Innovation Cluster har blitt NCE-klynge og hedres for miljømessige, sosialt ansvarlige og økonomiske løsninger i sjømatindustrien. Spesielt hyggelig er det at Innovasjon Torskefisk i Nord-Norge har blitt opptatt som Arena-klynge, mener flere.

–  NCE Seafood Innovation Cluster representerer med sin sterke forankring hos næringsaktørene og ledende forskningsmiljøer et stort potensial for bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima, i en pressemelding.

–  Arenastatusen gjør det mulig for torskeklyngen å handle målrettet og langsiktig, sier Keven Vottestad, prosjektleder Innovasjon Torskefisk.

Godt samarbeid om bærekraftige løsninger
– Så flott at Seafood Innovation Cluster på Vestlandet er blant de utvalgte NCE-klyngene. Det er viktig omdømmemessig at alle jobber sammen med fokus på bærekraft for å løse utfordringene bransjen står ovenfor, sier Inger Solberg, direktør Divisjon Bærekraft i Innovasjon Norge.

– Det er også kjempegøy og veldig fortjent å høre at Innovasjon Torskefisk i Nord-Norge har blitt opptatt som Arena-klynge. De arbeider hardt med sterk kvalitetsfokus, fortsetter Solberg.

Styrker global markedsposisjon
Seafood Innovation Cluster består av bedrifter på Vestlandet. Flere av de største selskapene innenfor sjømatsektoren og toneangivende forsknings- og utdanningsmiljøer deltar i klyngen. Disse aktørene skal styrke hverandre og den globale markedsposisjonen til norsk sjømat.

Arena Innovasjon Torskefisk samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Klyngen har 25 deltakerbedrifter som inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen. Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i samarbeidet.  

Gir effekt
Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsingen økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

– Bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. Klyngesamarbeid skaper sterke nærings- og kunnskapsmiljø som igjen utvikler bedrifter som kan konkurrere internasjonalt, sier Mona Skaret, som leder programrådet for Norwegian Innovation Clusters.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer. Regjeringen har i tråd med budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.