Nærøysund-ordfører: – Det er klart ikke en vinnersak for Arbeiderpartiet

Nyheter
0

Som Arbeiderpartiets ordfører i Norges største havbrukskommune, synes Amund Hellesø det er en krevende periode. 

– I en kystkommune som Nærøysund, klart det er krevende med så store endringer, sier Hellesø til iLaks.

Han forteller at forslaget fra regjeringen klart har svekket partiet hans i en kommune hvor havbruksnæringen er så fremtredende.

– Jeg er jo for en form for grunnrentebeskatning på havbruk, men om man skal ha 40 prosent grunnrente, da mener jeg at det skal kunne være helt opp mot 40 prosent fradrag på investeringene også. Det burde helt klart vært tydelig fra start hva som skal være fradragsberettiget.

– Det er klart ikke en vinnersak for Arbeiderpartiet i Nærøysund

Normprismodell 
Han forteller at innad i Arbeidepartiet så møter kystordførererne lite forståelse fra resten av partiet. Noe han peker på at muligens har vært en dårlig forståelse for hva som egentlig beveger seg i de små kystsamfunnene i Norge.

Amund Hellesø (AP) er ordfører i Nærøysund.

– De små samfunnene har i stor grad lokalt samarbeid. Det er ikke store leverandører som leverer, det er små lokale samarbeidspartnere som hjelper hverandre.

– Nå er jeg bekymret for om de klarer å holde farten i leverandørindustrien her. Når de familieeide oppdretterne ikke vet hvor stor total beskatning de får, da er det jo også krevende å ta beslutninger på investeringer som skal gjøres.

Han sier at han daglig er i samtaler med mennesker og selskaper som jobber opp mot havbruksnæringen, og at han virkelig ser hvor ødeleggende det er med usikkerheten.

Han legger til at det bør være en klarhet i hvor mye som skal betales, men er tydelig på at havbruksnæringen er en næring som har gått med store overskudd over lang tid, og bør være villig til å betale mer.

– Jeg er kritisk til den modellen med normpris som vi har sett ble lagt frem. Det burde vært diskutert en innretning på det hele på et tidligere tidspunkt, sier han tydelig.

Henger sammen
– De kan ikke lenger si at de ikke vet noe om verdiskapingen langs kysten. Det har vært for mange eksempler der. De kan ikke bare hente skatten. De må vise seg når det skal deles ut midler også.

Hellesø er tydelig på at han har tro på at de små kommunene kommer til å sitte igjen med mer enn de til nå har gjort.

– Kommunene skal sitte igjen med mer. De lovnadene som de kommer med, så forventer jeg det. Ta Hurdalsplattformen for eksempel. Der lover de å innfri det nasjonen har som fellesutgifter. Da er det forventet at det skal dekke alt som har steget også, sier han bestemt.

– Det er greit å omfordele, men ikke bare hente pengene, så glemme de små samfunnene. Vi vet at det blir dårligere langs kyst og for små samfunn. Til nå har det vært veldig krevende for oss å få en del av den store potten.

At både partiet hans, og regjeringen, ser hvilke ringvirkninger det hele har fått, det er mener han må skinne gjennom i sluttresultatet av hvordan grunnrenteskatten vil se ut.

– Vi vet nå at det er de små bedriftene rundt havbruksnæringen blir berørt. Det er ikke lenger noe å legge skjul på. Mange mister markedet sitt og får ikke solgt varene og tjenestene sine. Det er viktig at vi får med at investeringene som gjøres på land kommer med i regnestykket.

Reell høring
Hellesø sier at han både håper og tror at det vil komme en reell høring, hvor alle innspillene blir grundig gjennomgått.

– Det vi kan være enige i er at høringsbrevet var altfor dårlig. Vedum gjorde en for dårlig jobb med å gi tydelige svar. Det kom altfor mange spørsmålstegn da brevet kom, som skapte både usikkerhet og mistillit.

– Det som må skje nå, er at det blir en reell høring, hvor det kommer ut et bredt flertall i Stortinget. Først da kan dette bli stabilt for alle.

Han mener at det videre må bli en klarhet, og et klart løfte fra regjeringen, at de ekstra pengene som skal inn i statskassen skal brukes på samfunnene utenfor Oslo.

– Det er i dag klart at det er havbruksnæringen som står for mye av oppgraderingene som skjer langs kysten. Vi har en infrastruktur som har vært særdeles dårlig. Her må vi ha løfter om at det vil bli prioritert. Med de pengene som kommer inn, avslutter han.