Nå vises konsekvensene av gjelleamøbene

Nyheter
542

– I disse tider frem mot jul, vil konsekvensene av gjelleamøbene vises på laksen, forteller direktør i forretningsutvikling ved PatoGen, Vidar Aspehaug.

Amøben som forårsaker Amoebic gill disease (AGD) i oppdrettsnæringen forekommer som en parasitt på gjellene til laksen, og kan trolig overleve i miljøet over lengre tid.

– Amøbene irriterer gjellene og gir pustebesvær. Forekomsten av AGD i Norge er veldig sesongbetont og relativ forutsigbar. Det er nå i perioden fra månedsskiftet august/september og frem til jul at AGD er mest forekommende, forteller Aspehaug.

Påvirkes av temperatur og salinitet
– Amøben påvirkes av temperatur og salinitet. Det ser ut til å gi størst påvirkning på fisken ved temperaturer over ti grader. Man har imidlertid sett utbrudd helt ned mot seks grader, sier Aspehaug.

I Tasmania og Skottland er amøben i større grad forekommende hele året og økende temperaturer er en risikofaktor for utbrudd.

– I Norge påvises amøben hele året der vintertemperaturen ikke blir lavere enn rundt fire og en halv grader, mens det etter kaldere vintre ser ut til at laksen kvitter seg med amøben. Vi fryktet en stund at utbruddene skulle starte tidligere på året etter slike varme vintre, men dette har ikke blitt et problem.

Fortsatt oppstår de første AGD-problemene sensommer til tidlig høst, eller like etter at sjøtemperaturen har vært på sitt høyeste.

– Sykdommen har ikke vært av betydning utenom høstsesongen, med unntak av leppefisk og rognkjeks som også får AGD på andre tider av året. Grunnen til at det er slik er vi ikke helt sikre på, men høsten er en tid der fisken har flere gjelleutfordringer i tillegg til AGD og svært ofte forekommer andre infeksjoner sammen med amøben, forteller Aspehaug.

Ikke alltid nok med forebygging
En sterk fisk i et godt miljø er alltid det beste forebyggende tiltaket mot AGD:

– Dessverre er ikke det alltid nok. Amøben bidrar sammen med en rekke andre faktorer til å skade gjellene til fisken. Stadig flere velger derfor å behandle på et tidlig stadium for å komme i forkant av at fisken svekkes av infeksjonen og for å hindre videre smitteoppblomstring og spredning, forteller Aspehaug til iLaks.

Han legger til at denne tidlige behandlingen kan ha bidratt til å redusere smittepresset og dermed behovet for behandlingen:

– Men, vi er ikke helt sikre på hvorfor AGD ikke har vært et like stort problem de siste årene.