– Nå skal Neptun-konseptet videreføres

Nyheter
1198

Listen over selskaper som ønsker å søke om utviklingstillatelser øker. Som tidligere nevnt på iLaks er den siste som er oppført på listen er Aquafarm Utvikling. De ønsker å utvikle et integrerte semi-lukkede oppdrettsanlegg med GPR-merd.

Les også: Bømloselskap søker seks utviklingskonsesjoner

Aquafarm Utvikling består av Aquatic Concept Group og Aquafarm Equipment.

Til sammen seks slike skal bygges, dersom Aquafarm Equipment får alle tildelingene.

Stiftet nytt selskap
– Aquafarm Equipment  og Westcon Group inngikk tidligere en intensjonsavtale om å gjennomføre dette sammen med Aquafarm Utvikling, forteller Arne Henry Nilsen i Aquafarm Equipment til iLaks.

Nå ønsker de å ta teknologien videre. Selskapet har allerede kommet langt med lukket oppdrettsteknologi. Foreløpig er to merder sjøsatt. Deres andre lukkede merd (Neptun 3) ble sjøsatt i fjor vinter. Den første viste først svært lovende resultater, men så kom det sykdom i merden, og fisken måtte slaktes ut.

Arne Presthus vil videreføre Neptun-konseptet sammen med fiskehelseeksperter. Foto: NRK

Bedre rustet
Nå skal de være bedre rustet siden de får med seg fiskehelseeksperter videre.

– Vi ønsker  å videreføre Neptun-konseptet. Teknologien baseres derfor på vår teknologi. Vi vil inneha bred kompetanse hvor vi kan dra nytte av Aquatic Concept Group sin erfaring på fiskehelse. Utviklingstillatelsene vil muliggjøre testingen av vårt nye konsept, for å optimalisere teknologien , sier daglig leder i Aquafarm Equipment, Atle Presthus  til iLaks.

Til sammen søker de om seks utviklingstillatelser.

– Vi ønsker å plassere ett anlegg med tre merder i Hordaland, og et tilsvarende anlegg i Trøndelag. Hver merd vil ha et volum på 21.000 kubikk, og det skal være plass til ca. 200.000 fisk per merd, avslutter Nilsen.