Tror lukkede anlegg vil være til hjelp for oppdretterne i framtida

Nyheter
1628

Forskningen på delvis lukkede og lukkede anlegg skjer i et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med navnet CtrlAQUA.I storsatsingen en SFI representerer, er Nofima vertskap med Uni Research som likeverdig forskningspartner. UiB og NTNTU er også norske partnere. Budsjettet til CtrlAQUA er 199 millioner kroner.

Det området i SFI-en som Uni Research leder, skal ha fokus på optimalisering av vekst, samt god helsetilstand og velferd for fisken.

Morgen ved fjorden
Forskerduoen Lars Ebbesson og Sigurd Handeland har tatt turen til Sagen ved munningen av Trengereidfjorden i Samnanger, en kort avstikker ned fra hovedveien.

– Utfordringene for oppdrettsnæringen er lusenivå og rømminger, dette er utfordringer vi vil komme i møte med delvis lukkede og lukkede oppdrettsanlegg, sier Handeland, i en artikkel på Uni Research .

Ebbesson og Handeland peker oppstemt ut mot fjorden. De to er en del av Uni Research Miljøs forskningsgruppe Integrert havbruksbiologi. Med på laget er også forskerkollegene Tom Ole Nilsen og Marco Vindas.

Begeistringen denne dagen skyldes ikke først og fremst vakker vestlandsk natur – snarere den splitter nye installasjonen til Lerøy Vest AS ute i sjøen. Til Lerøys anlegg på Sagen har en slepebåt fraktet et nytt konsept for delvis lukkede oppdrettsanlegg.

Forskjellige konsepter studeres
Den store, avlange plastkonstruksjon kalles Preline, og i Iikhet med andre delvis lukkede anlegg flyter de i sjøen.

– Både konseptet med Preline, og andre typer delvis lukkede anlegg vi skal studere i SFI-en i årene framover, er veldig spennende. I anlegget her ute er det spesielt interessant at fisken får mosjon ved å svømme i en strøm. I hver ende av anlegget finnes en søyle, der man kan regulere vanndybden og vannutskiftingen, sier Handeland.

Minst tre forskjellige konsepter for anlegg skal studeres i SFI-en CtrlAQUA, og forskningsinnsatsen er delt inn i tre forskjellige områder.

Det området som Uni Research skal lede, handler om produksjonsbiologi. Her vil fokus være på optimalisering av vekst, samt sikre god helsetilstand og velferd for fisken.

– Å være med på et så stort prosjekt som dette sammen med andre institusjoner, der vi undersøker ulike miljøer for oppdrettsfisken, er veldig spennende. Vi vil definitivt få mye ny kunnskap, og jeg tror virkelig at lukkede anlegg vil være til hjelp for oppdrettere i framtida. Næringen tenker allerede bærekraft, men trenger et løft, og vi kan bidra til at den utvikler seg på en enda mer bærekraftig måte, sier Ebbesson.