– Nå kan vi i større grad konsentrere oss om å bekjempe lus

Nyheter
701

For vel en måned siden lanserte Mattilsynet en nytt kartverk som stadfester lusesituasjonen helt ned på lokalitetsnivå.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, men vi jobber kontinuerlig med forbedring og utvikling av verktøyet, sier Friede Andersen i Mattilsynet til iLaks.

Utover dette uttrykker hun at de selv er veldig fornøyd med kartet, og understreker at dette var svært ønsket informasjon å få offentliggjort på en god måte.

26 lokaliteter var oppført med for mye lakselus i uke 34, men åtte av disse var stamfiskanlegg som har lov til å holde høyere lusetall. Kilde: Barentswatch

Frigjør ressurser
– Vi har tidligere fått mange forespørsler som alle krever ressurser fra oss. Det har vært svært tidkrevende å sende over informasjon omkring lusedataene til alle som ønsker det, forteller Andersen.

Hun mener det har gått så langt som å hindret dem i å kunne bruke nok ressurser på håndtering og bekjempelse av lakselus.

– Det informasjonsbehovet vi har opplevd har tatt ressurser fra den viktige jobben vi har med å bidra til å redusere lusenivået, forklarer Andersen.

Nå er det fremdeles noen henvendelser, og det er fremdeles noen skjær i sjøen, men hun mener at så lenge Mattilsynet har et krav om å offentliggjøre denne informasjonen, har lusekartet vært en god løsning.

Mer helhetlig bilde
Hun er ikke fremmed for at tallene kan misbrukes og feiltolkes, men samtidig har hun god tro på at kartet bidrar til et mer helhetlig bilde på situasjonen.

– Tallene baseres på innrapporterte data fra oppdretterne og det er den datakvaliteten vi har. Her kan det selvsagt ligg feil, men vi har valgt dette som den beste løsningen for oss, næringen og folks informasjonsbehov, mener Andersen.

Ser at næringen jobber målrettet
Situasjonen ser i følge Barentswatch, lovende ut. I uke 34 ligger 95 prosent av de som har innrapportert tall, under 0,5, mens 64 prosent i tillegg ligger under 0,2 hunnlus. Det var i samme uke registrert 26 lokaliteter som lå over lusegrensa, men av disse er åtte av dem stamfiskanlegg. De har i perioder lov til å ligge over lusegrensa.

Andersen bekrefter også at tallene for antall voksne hunnlus går nedover.

– Det ser bedre ut sammenlignet med tidligere år, men samtidig går vi inn i en periode hvor det igjen kan bli større utfordringer og økt antall lus. Men lusetallene viser at næringen jobber målrettet for å holde lusetallene nede, avslutter Andersen.