Nå blir det visningssenter i Norges Fiskerimuseums lokaliteter i Bergen

Nyheter
1354

– Vi er både stolte og glade for at Fiskeridirektoratet har besluttet å gi Lerøy Vest tilsagn om visningskonsesjon med utgangspunkt i Bergen, forteller Stig Nilsen som er konserndirektør for havbruk i Lerøy.

Han forteller at det lenge har vært stor etterspørsel etter muligheter for å besøke havbruksnæringen med utgangspunkt i Bergen, og Lerøy har i mange år gjort sine anlegg tilgjengelig, enten det har vært skoler /utdanning, forskningsinstitusjoner, politikere, myndigheter, kunder og besøkende fra våre nabolag.

Viktig å være tilgjengelig
– For oss har det vært viktig å gjøre næringen og egen virksomhet tilgjengelig, og vi ser at vi gjennom besøk i ulike deler av verdikjeden skaper en god arena for kunnskapsbygging og dialog om havbruk. Det er imidlertid begrenset hva man kan få til av organisert visning innenfor en rendyrket havbruksorganisasjon som i utgangspunktet er rigget for drift. Større grupper og tilgang for folk flest samt turister fra inn og utland krever tilrettelegging, kvalitet i visningsarbeidet og høyt sikkerhetsnivå for personell og drift, forklarer Nilsen til iLaks.

Nå gleder han seg over at de har fått muligheten til å etablere en profesjonell organisering rundt visning og kunnskapsbygging om havbruk.

– Vi vil få visningsfasiliteter i Bergen med havbrukslokaliteter i Øygarden og Austevoll i tillegg til ulike visningssteder for øvrige deler av verdikjeden (smoltproduksjon, rognkjeksproduksjon, bearbeiding mv).

Blir plassert i Sandviken
Norges Fiskerimuseum er en viktig partner for Lerøy på dette visningskonseptet og de starter nå arbeidet med å etablere en profesjonell visningsorganisasjon med utgangspunkt i museets lokaler i Sandviken, hvor deres organisasjon ved museet og vår havbruksorganisasjon blir sentrale tilretteleggere for å vise fram ulike ledd i verdikjeden sjømat, fra rogn til forbruker.-

Lerøy har i dag visningssenter på Hitra i Sør-Trøndelag og på Skjervøy i Nord-Troms og vi opplever at disse visningsanleggene sammen med landets øvrige visningsanlegg har en betydelig og verdifull funksjon når det gjelder å bidra med kunnskapsformidling og omdømmebygging innen havbruket.

– Vi vil dra nytte av kompetansen fra disse visningsanleggene når vi nå etablerer dette nye visningskonseptet fra Bergen, forteller Nilsen.

Enormt potensial til å vise frem næringen for en hel verden
Med en befolkning på 275.000 mennesker og mer enn tre mill turister i byen per år, er potensialet stort.

– Vi  vil sammen med Norges Fiskerimuseum forberede visningsanlegget på et betydelig høyere besøkstall enn hva vi ellers håndterer på øvrige visningsanlegg. I tillegg er Bergen et senter for havbruk og sjømat både med tanke på at sentrale myndighetsfunksjoner er plassert her og som følge av sjømatnæringens sterke tilstedeværelse. Vi ser fem til å ta «hele Bergen» med ut på sjøen slik at de kan bli kjent med dagens og fremtidens havbruksnæring, sier Nilsen.