Myre Havbruk får nei til utvikling av «Flo Flo»

Nyheter
1244

Fiskeridirektoratet har konkludert i Myre Havbruk sin søknad om utvikling av «FLO FLO», som er ein oppdrettsmerd med dokkingstasjon.

Årsaka er at det ikkje er betydeleg innovasjon, og at det ikkje bidreg til utvikling av teknologi.

Ikkje betydeleg innovasjon
«Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet til at deler av det omsøkte konseptet ikke innebærer utvikling av «teknologi» som er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser», skriv Fiskeridirektoratet.

«Det omsøkte prosjektet oppfyller heller ikke vilkåret om «betydelig innovasjon»», står det vidare.

Konseptet er tredelt, med ein oppdrettsmerd, dokkingstasjon i tillegg til eit spesialdesigna brønn- og servicefartøy.

Ikkje omfatta av ordninga med utviklingsløyver
Fiskeridirektoratet presiserer i grunngjevinga at vilkåret om at prosjektet kan bidra til å utvikle teknologi er oppfylt for oppdrettsmerden.

«Lekteren som skal bidra under semilukket drift vurderer Fiskeridirektoratet under tvil til å ha nær nok tilknytning til selve produksjonen av fisk til å kunne omfattes av ordningen med utviklingstillatelser. Resten av lekterne har etter direktoratets vurdering hovedfunksjoner knyttet til avlusing, transport og lagring. Disse vurderer vi derfor til å ikke være teknologi med nær nok tilknytning til produksjonen av fisk til å være omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. Det samme gjelder FLO FLO-fartøyet», står det i vedtaket.

Søkte i fjor
Myre Havbruk søkte om fem utviklingsløyver i februar i fjor. Selskapet vart etablert som Klobuen i 2012, men har sidan endra navn til Myre Havbruk.

Dei høyrer til i Myre i Øksnes kommune, og André Reinholdtsen er dagleg leiar.