MSD Animal Health Norge tapte markedsandeler i 2018

Nyheter
388

Gikk fra en markedsandel på 22,9 prosent i 2017 til 17,5 prosent i 2018.

For andre året på rad gikk salgsinntektene til MSD Animal Health Norge kraftig ned. For to år siden hadde fiskehelseselskapets norske avdeling en omsetning på 586 millioner kroner. I 2017 var denne 406,5 millioner kroner, og i fjor hadde den falt til 332,2 millioner kroner.

Markedet for veterinærprodukter var omlag 1,118 milliarder kroner i 2018, en økning på 2,2 prosent fra året før. For MSD sin del gikk markedsandelen ned fem prosent, og er med det nest største aktør i markedet.

Resultatmessig ser det lysere ut for selskapet, som i fjor hadde en økning i driftsresultat på 205,6 prosent.

PD
Aqua Sales sto for 63,5 prosent av MSD Animal Health Norge sin omsetning i 2018. Veterinærmarkedet for laks var i 2018 603,5 millioner kroner.

I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver selskapet at det i fjor ble solgt 129 millioner doser PD vaksine. 20,3 prosent av laksen ble vaksinert med Aquavac PD7.

Det forventes at PD vil fortsette å være den mest alvorlige sykdommen for norske oppdrettere også fremover.

Utvikling
Selskapet melder at 2019 så langt har sett bra ut, med en stabil kundegruppe som har gitt god salgsutvikling. Likevel taes det forbehold om at store endringer potensielt kan skje om det blir endinger i lovverket.

Selskapets skriver videre at dets likviditet er god og at ingen hendelser har inntruffet etter årsskiftet som endrer på dette.

MSD Animal Health Norge er 100 prosent eid av det globale konsernet Merck, som er børsnotert i New York.

Det betales ikke ut utbytte for regnskapsåret 2018.