MPI og BKW inngår strategisk oppdrettssamarbeid

Nyheter
1039

De norske oppdrettsleverandørselskapene MPI (Multi Pump Innovation) og BKW har inngått en strategisk samarbeidsavtale for å trappe opp produktutvikling og bredde ut produktspekteret som selskapene tilbyr service- og oppdrettsselskaper.

Avtalen innebærer samarbeid på en rekke områder inkludert salg, FoU og produktutvikling, samt en kapasitetsopptrapping på testing av utstyr som anvendes av aktører i oppdrettsnæringen.

Mens MPI utvikler og produserer vaskeroboter for akvakulturnæringen over hele verden, har BKW en produktportefølje bestående av spyleflåte for merdringer, leppefiskskjulvaskere, sorteringsanlegg for stamfisk og transporttanker for levende fisk.

– Vi kommer i fellesskap til å tilby service- og oppdrettsselskaper en pakke bestående av MPIs vaskeroboter for å vaske nøtene og BKWs spyleflåter for å vaske selve merdringen og leppefiskskjulet. Å levere en slik totalpakke, hvor rengjøringsjobben kan utføres fra samme arbeidsplattform, kan bidra til å gjøre vaskeoperasjoner på oppdrettsanlegg enda mer kostnadseffektive, sier Kåre Myrvåg, administrerende direktør i MPI.

Tett samarbeid
Som del av samarbeidsavtalen mellom partene kommer MPI til å overta salgs- og markedsføringsansvaret for produktene som BKW har utviklet spesifikt for oppdrettsnæringen. I tillegg kommer selskapens to fagmiljøer til å samarbeide tett for å utvikle nye løsninger og produkter til oppdrettsindustrien.

– MPI har et betydelig større internasjonalt fotavtrykk og enda mer profesjonalisert salgsorganisasjon enn det vi har. Vi tror potensielle kunder vil verdsette at vi i partnerskap tilbyr dem en mer komplett vaskepakke, fremfor at de skal måtte forholde seg til to ulike leverandører som leverer tilstøtende løsninger, sier Jelle Van Weert, daglig leder i BKW.

Økt testkapasitet
Gjennom avtalen med BKW vil MPI også utvide selskapets testkapasitet for vaskeroboter og annet utstyr. Selskapene vil samarbeide om å videreutvikle BKWs fullskala testfasilitet (merd) i Valsøyfjord øst for Kristiansund.

– Investeringene vi gjør i testmerden hos BKW vil gjøre oss enda mer uavhengig av å teste utstyr hos kunder, som betyr både tids- og kostnadsbesparelser for kundene våre. I tillegg vil kunder av både BKW og MPI kunne få tilbud om demonstrasjon av utstyr i Valsøyfjord, sier Kåre Myrvåg.

Oppstart for samarbeidet var 1. april 2019.