Mowi vil bruke over 400 millioner kroner på å utvide et smoltanlegg. Nå møter planene motstand

Nyheter
1126

Ecojustice, en frivillig organisasjon i Canada som jobber med miljølovgivning, har tatt ut søksmål for å stoppe utvidelsen av Mowis smoltanlegg nær Stephenville i Newfoundland i Canada.

Anlegget, Indian head Hatchery, produserer smolt til Northern Harvest Sea Farms, som i fjor ble kjøpt opp av Mowi for 2,1 milliarder kroner. Det var også i 2018 at Northern Harvest Sea Farms søkte om en utvidelse av anlegget til 51 millioner dollar, rundt 437 millioner norske kroner.

Ecojustice, som representerer en rekke interessenter, mener at myndighetene i Newfoundland «handlet ulovlig» da det ble besluttet å droppe videre miljøvurdering av anleggsplanene.

Advokat Sarah McDonald, som representerer Ecojustice i søksmålet, skriver følgende:

– Vi ber minister Letto og provinsen Newfoundland og Labrador å stå til rette for deres manglende evne til å gjennomføre utvidelse av akvakulturanlegg på en ansvarlig måte, slik loven krever det. Det er store smutthull i måten oppdrett er regulert på i provinsen, som multinasjonale selskaper bruker for å utvide sin virksomhet på en måte som gjør at de kan unngå miljøvurdering. Den ville atlantiske laksebestanden, hvorav noen allerede er klassifisert som truet, kan bli ødelagt av Indian Head Hatchery-utvidelsen og lignende prosjekter.